Протокол установчих зборів

ПРОТОКОЛ

установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства та активних жителів району для утворення громадської наглядової ради

при Зарічненській районні раді

 

30 квітня 2014 року                                                                                                          cмт.Зарічне

11 год. 00 хв.

Список присутніх в кількості 20 (двадцяти) чоловік, які беруть участь в установчих зборах (додається).

Запрошений: депутат Зарічненської районної ради Колб Ігор Михайлович.

 

Збори відкрив Масюк Сергій Федорович, голова ініціативної групи, який привітав усіх присутніх та запропонував обрати головуючого та секретаря установчих зборів.

Обрали:

Головуючого на установчих зборах –  Масюка Сергія Федоровича;

Секретаря для ведення протоколу установчих зборів – Омельчук Маргариту Олексіївну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Обрання робочих органів установчих зборів.
  2. Інформація Полюховича А.І. про роботу громадськості в Зарічненському районі.
  3. Інформація Масюка С.Ф., голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
  4. Інформація секретаря ініціативної групи про обов’язки та права громадської наглядової ради.
  5. Затвердження регламенту установчих зборів.
  6. Визначення граничної чисельності складу громадської наглядової ради.
  7. Проведення виборів до громадської наглядової ради.
  8. Обрання голови ради, заступника голови ради та секретаря ради.

1. СЛУХАЛИ:

По першому питанню Масюка Сергія Федоровича , який запропонував обрати робочі органи установчих зборів, а саме: головуючого на установчих зборах та секретаря.

Полюхович А.І висунув кандидатуру Масюка С.Ф. на головуючого на установчих зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючим на установчих зборах Маcюка С.Ф.

 

Масюк С.Ф. - головуючий, запропонував кандидатуру Омельчук М.О. на секретаря установчих зборів.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем на установчих зборах для ведення протоколу Омельчук М.О.

 

Масюк С.Ф. - головуючий, запропонував обрати лічильну комісію в складі 3 (трьох) чоловік.

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію установчих зборів в складі 3 (трьох) чоловік.

 

Полюхович А.І. запропонував присутнім такий персональний склад лічильної комісії: Демчук В.О, Демчук П.О., Полюхович А.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію в такому складі: Демчук В.О, Демчук П.О., Полюхович А.В.

 

Поступила пропозиція від Масюка Б.І. надавати для виступу членів ради та присутніх на установчих зборах 10 хв., а для співвиступу надавати до 5 хв.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

Надавати для виступу всім бажаючим 10 хв., а для співвиступу – 5 хв.

 

2. СЛУХАЛИ:

По другому питанню Полюховича А. І., який довів до відома присутніх інформацію про роботу громадськості в Зарічненському районі за час активності майдану.

 

3. СЛУХАЛИ:

По третьому питанню Масюка С.Ф, який довів до відома присутніх інформацію про пророблену роботу ініціативною групою по створенню громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді.

 

4. СЛУХАЛИ:

По четвертому питанню Омельчук М.О., яка ознайомила присутніх про обов’язки, права та повноваження громадської наглядової ради.

 

5. СЛУХАЛИ:

По п’ятому питанню Масюка С.Ф, головуючого, який запропонував присутнім затвердити регламент установчих зборів. (регламент додається).

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регламент установчих зборів, запропонований ініціативною групою.

 

6. СЛУХАЛИ:

По шостому питанню Масюка С.Ф, головуючого, який запропонував присутнім визначитись з граничною чисельністю складу громадської ради.

Поступила пропозиція від Колошинського М.Л. обрати громадську раду в кількості 9 (дев’яти) чоловік.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  - 19,

„Проти” - 0,

„Утримались” - 1.

 

ВИРІШИЛИ:

Встановити граничну чисельність громадської наглядової ради в кількості 9 (дев’яти) чоловік.

 

7. СЛУХАЛИ:

По сьомому питанню Масюка С.Ф, головуючого, який запропонував присутнім провести голосування по обранню громадської наглядової ради відкритим голосуванням мандатами.

Зареєстровані учасники установчих зборів запропонували такі кандидатури до громадської наглядової ради:

1.Кидун Григорій Григорович;

2.Клімович Тамара Володимирівна;

3.Масюк Сергій Федорович;

4.Демчук Петро Олексійович;

5.Демчук Василь Олексійович;

6.Зайцев Олександр Сергійович;

7.Колошинський Микола Леонтійович;

8.Омельчук Маргарита Олексіївна;

9.Полюхович Світлана Іванівна;

10.Кбар Мустафа Ібрагім;

11.Полюхович Анатолій Іванович;

12.Меснікович Микола Антонович;

13.Масюк Богдан Іванович.

 

Поступила пропозиція від Полюховича А.І. виступити кандидатам до громадської наглядової ради і коротко розповісти про свою трудову діяльність та програму роботи в громадській наглядовій раді.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити кандидатури в кількості 13 (тринадцять) чоловік до громадської наглядової ради та надати кожному виступ для ознайомлення присутніх зі своєю трудовою діяльність та програмою роботи в раді.

 

Проведення відкритого голосування мандатами по обранню громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді. (Протокол лічильної комісії додається).

 

Масюк С.Ф. - головуючий, зачитав список обраних членів громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді:

1.Демчук В.О.

2.Омельчук М.О.

3.Масюк С.Ф.

4.Демчук П.О.

5.Полюхович С.І.

6.Зайцев О.С.

7.Полюхович А.І.

8.Клімович Т.В.

9.Кбар М.І.

 

8. СЛУХАЛИ:

По восьмому питанню Масюка С.Ф, головуючого, який запропонував обраним членам громадської наглядової ради обрати голову ради, заступника голови ради та секретаря ради відкритим голосуванням мандатами.

Поступила пропозиція від Полюховича А.І. обрати головою ради Масюка С.Ф., а секретарем ради Омельчук М.О.

Полюхович С.І. запропонувала обрати головою ради Демчука В.О., заступником голови ради Масюка С.Ф., секретарем ради Омельчук М.О.

Омельчук М.О. запропонувала обрати головою ради Демчука В.О., заступником голови ради Масюка С.Ф.

 

Масюк С.Ф., головуючий, запропонував голосувати за кандидатуру Демчука В.О. на голову громадської наглядової ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  - 7,

„Проти” - 0,

„Утримались” - 2.

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою громадської наглядової ради Демчука В.О.

 

Масюк С.Ф., головуючий, запропонував голосувати за кандидатуру Масюка С.Ф. на заступника голови громадської наглядової ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступником голови громадської наглядової ради Масюка С.Ф.

Масюк С.Ф., головуючий, запропонував голосувати за кандидатуру Омельчук М.О. на секретаря громадської наглядової ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„За”  -  одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем громадської наглядової ради Омельчук М.О.

 

Головуючий установчих зборів ______________                          Масюк С.Ф.

Секретар установчих зборів              ______________ Омельчук М.О.

 

 

Додаток

до протоколу установчих зборів для утворення

громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді

від 30 квітня 2014 року

 

П Р О Т О К О Л

засідання лічильної комісії з підбиття підсумків

голосування при обранні складу громадської наглядової ради

при Зарічненській районній раді на установчих зборах

30 квітня 2014 року

 

смт.Зарічне                                                                                                30 квітня 2014 року

 

Головував:

Демчук Петро Олексійович – голова лічильної комісії.

Присутні: члени лічильної комісії (Демчук Василь Олексійович, Полюхович Анатолій Васильович).

 

Слухали: 1.Про підсумки підрахунку голосів для обрання складу громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді, яке відбулося на установчих зборах 30 квітня 2014 року.

 

Демчук П.О. повідомив, що на установчих зборах з обрання громадської наглядової ради при Зарічненській районній раді присутні 20 (двадцять) чоловік з правом вирішального голосу. Встановлена зборами чисельність членів громадської наглядової ради – 9 (дев’ять) осіб.

Присутніми висунуто 13 (тринадцять) кандидатів до складу громадської наглядової ради:

1.Кидун Григорій Григорович;

2.Клімович Тамара Володимирівна;

3.Масюк Сергій Федорович;

4.Демчук Петро Олексійович;

5.Демчук Василь Олексійович;

6.Зайцев Олександр Сергійович;

7.Колошинський Микола Леонтійович;

8.Омельчук Маргарита Олексіївна;

9.Полюхович Світлана Іванівна;

10.Кбар Мустафа Ібрагім;

11.Полюхович Анатолій Іванович;

12.Меснікович Микола Антонович;

13.Масюк Богдан Іванович.

 

Відкритим голосуванням мандатами за кожну кандидатуру, внесену до списку кандидатів, обрано громадську наглядову раду при Зарічненській районній раді в складі 9 (дев’яти) осіб.

Голосування відбулося без порушення визначеної процедури.

 

За підсумками підрахунку голосів встановлено такі результати:

1.Демчук В.О.        – 19 голосів

2.Омельчук М.О.    – 19 голосів

3.Масюк С.Ф.         – 17 голосів

4.Демчук П.О.        – 16 голосів

5.Полюхович С.І.         – 16 голосів

6.Зайцев О.С.               – 15 голосів

7.Полюхович А.І.         – 15 голосів

8.Клімович Т.В.           – 12 голосів

9.Кбар М.І.                   – 12 голосів

10.Кидун Г.Г.               – 12 голосів

11.Колошинський М.І. – 12 голосів

12.Меснікович М.А.     – 8 голосів

13.Масюк Б.І.                – 5 голосів

 

Кидун Г.Г. і Колошинський М.Л., які набрали по 12 голосів, зняли свої кандидатури з повторного голосування між кандидатами, що набрали рівну кількість голосів.

 

Вирішили:

1.Вважати обраною на 2014-2015 роки громадську раду при Зарічненській районній раді у складі:

 

1.Демчук В.О.

2.Омельчук М.О.

3.Масюк С.Ф.

4.Демчук П.О.

5.Полюхович С.І.

6.Зайцев О.С.

7.Полюхович А.І.

8.Клімович Т.В.

9.Кбар М.І.

2.Доручити Демчуку В.О. оприлюднити результати підрахунку голосів та список членів громадської наглядової ради.

 

Голова лічильної комісії                                                       Демчук П.О.