Протокол 3-ї сесії

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

третьої позачергової сесії районної ради

сьомого скликання

Від 15 січня2016 року

Розпочалася сесія об 11 год. 15 хв.

Закінчилась сесія об 12 год. 10 хв.

Обрано депутатів – 34 чоловік.

Присутні на сесії – 22 депутати.

Відсутні на сесії – 12 депутатів.

(Список присутніх депутатів додається, додаток № 1).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

 

Дорогі друзі!

Зарічненська районна рада, всі ми, весь Зарічненський район понесли велику і непоправну втрату – з життя пішов Ігор Олександрович Харкевич – наш голова районної ради.

Це людина великої душі і безмежної доброти, мудрий керівник,професіонал.

Прошу хвилиною мовчання вшанувати його світлу пам'ять.

(Хвилина мовчання)

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Шановні депутати та запрошені !

Розпочинаємо роботу позачергової третьої сесії районної ради сьомого скликання.

До районної ради обрано 34 депутати.В роботі сесії приймає участь 22 депутати.Відсутні  12 депутатів.

Відповідно до статей 46 та 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на  підставі  поданого  відношення  голови  Зарічненської райдержадміністрації  від  06.01.2016 № 01/30-66 скликано позачергову третю сесію районної ради.

Вношу пропозицію - роботу позачергової третьої сесії районної ради сьомого скликання розпочати.Заперечень немає? Приймається.

Позачергову третю сесію районної ради сьомого скликання оголошую відкритою.

(Звучить Державний Гімн України).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

На сесію запрошені: депутати обласної ради від Зарічненського району  – Бойко Віталій Ярославович та Ткач Олександр Олександрович, заступники голови, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, сільські та селищний голови, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ, організацій району, які не є депутатами районної ради.

(Список присутніх запрошених додається, додаток № 2).

Для роботи сесії нам необхідно обрати лічильну комісію.Вношу пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів.Інші пропозиції будуть?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Вношу пропозицію включити до складу лічильної комісії депутата районної ради Корнійчука Василя Зіновійовича.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Заперечень немає? Приймається.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Також вношу пропозицію до складу лічильної комісії включити депутатів: Чепура Микола Федорович, Кутинець Катерина Василівна.

Хто за те, щоб обрати лічильну комісію в названому складі, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Прийнято.

Районна рада

в и р і ш и л а :

обрати лічильну комісію у складі депутатів за нижчезазначеним списком:

1.депутат Чепура М.Ф. від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність”;

2.депутат Кутинець К.В. від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина”;

3.депутат Корнійчук В.З. від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес”;

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Лічильна комісія працює на своїх робочих місцях.

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи позачергової третьої сесії районної ради. Попередньо проекти питань порядку денного та регламенту роботи позачергової третьої сесії було оприлюднено на сайті, розглянуто і погоджено на засіданнях постійних комісій та президії районної ради.

Вношу пропозицію, запропонований проект порядку денного та регламенту роботи позачергової третьої сесії районної ради прийняти за основу.

Голосували: „за” – одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

На засіданнях   постійних комісій та президії районної ради   було схвалено рекомендації - внести до порядку денного позачергової третьої сесії районної ради наступні питання:

Перше – „Про оптимізацію штатної чисельності комунального закладу „Зарічненська центральна районна лікарня”.Доповідачем з цього питання визначено Конопліцького Валентина Анатолійовича - керівника апарату Зарічненської районної державної адміністрації.Хто за те,щобданепитання внести  до   порядку денного позачерговоїтретьоїсесіїрайонноїради, прошу голосувати.

Голосували: „за” – одноголосно.

 

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Наступне питання  - „Про внесення змін до Переліку нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зарічненського району”.Доповідачем з даногопитаннявизначеноМашталяраМихайла Степановича - головного лікарякомунального закладу охорониздоров'я„Зарічненськийрайонний центр первинноїмедичної (медико-санітарної) допомоги”Зарічненськоїрайонноїради.

Хто за те,щобданепитання внести  до   порядку денного позачерговоїтретьоїсесіїрайонноїради, прошу голосувати.

Голосували: „за” – одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого із депутатів будуть зауваження чи доповнення до  порядку денного та регламенту роботи позачергової  третьої сесії районної ради? Немає?

Хто за те, щоб запропонований порядок денний та регламент роботи позачергової третьої сесії районної ради сьомого скликання з озвученими змінами та доповненням  прийняти  вцілому, прошу голосувати.

Голосували: „за” – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити порядок денний та регламент роботи третьої позачергової сесії районної ради сьомого скликання наступного змісту:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про розгляд депутатських запитів.

Доповідає: Лишній В.М. – керуючий справами районної ради.

2.Про Програму економічного і соціального розвитку Зарічненського району на 2016 рік.

Доповідає: Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

3.Про внесення змін до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції,затвердженої рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року №602.

Доповідає: Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

4.Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

5.Про оптимізацію штатної чисельності комунального закладу „Зарічненська центральна районна лікарня”.

Доповідає: Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

6. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

7.Про внесення змін до Переліку нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зарічненського району.

Доповідає: Машталяр М.С. - головний лікар комунального закладу охорони здоров'я  „Зарічненський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”  Зарічненської районної ради.

8.  Різне.

9. Для виступівдепутатів.

10. Для довідок.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Зауважу, що всі проекти рішень з питань, які внесено на розгляд  сесії   було  оприлюднено на сайті, розглянуто на засіданнях постійних комісій та президії  районної ради, а також вам роздані для ознайомлення.

  1. 1. Про  розгляд депутатських запитів.

Інформував: Лишній В’ячеслав Миколайович – керуючий справами районної ради. Лишній В.М. зачитав депутатський запит депутата районної ради Клімовича П.П. щодо відставки Уряду на чолі з А.П.Яценюком.

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Пропоную,щоб ми прийняли таке політичне рішення ізвернулись до Верховної Ради. Звернення районних рад йде централізовано по всій Україні. Прошу підтримати.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хто за те,щоб підтримати депутатський запит,прошу голосувати? Хто проти?Утримався?

Голосували: „за” – 16

„проти” – 2

„утримались” –4

 

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Даний запит не підтримується. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного

2.Про Програму економічного та соціального розвитку Зарічненського району на 2016 рік.Доповідає: Конопліцький Валентин Анатолійович – керівник апарату райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питання  попередньо було оприлюднено на сайті, опрацьовано депутатами на засіданнях постійних комісій та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не надійшло.

Запитання з цього питання до  Валентина Анатолійовича будуть? Немає?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Хотілось би,щоб ті,що прийшли сьогодні на сесію з числа учасників АТО почули щось по програмі.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Якщо у вас є час,то я можу зачитати все.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Не треба все.Я прочитав і це, на мою думку, звичайна утопія.Ніякого розвитку я в даній програмі не бачу.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Ну давайте тоді розглянемо програму по розділах,якщо є така необхідність.Є потреба зачитувати всю програму?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Важливі моменти.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Всі моменти важливі. В 14-му пункті єконкретика,що ми плануємо зробити.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В когось з депутатів ще будуть питання? Немає?Вношу пропозицію проект рішення з даного питання прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: „за” – одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого із депутатів будуть доповнення до проекту рішення? Немає? Хто за те, щоб проект рішення з даного питання прийняти в цілому, прошу голосувати.

Хто за? Хто проти? Утримався?  Рішення прийнято.

Голосували: „за” – 21

„утримались” – 1

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 30, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступногопитання порядку денного

3.Про внесення змін до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції, затвердженої рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 602.Доповідає:Конопліцький Валентин Анатолійович  – керівник апарату   райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на сайті, опрацьовано депутатами на засіданнях постійних комісій та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не надійшло.

Питання до Валентина Анатолійовича будуть?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Ви передбачили 30 тис Програмою на цілий рік,так? 10 тис. для тих,хто має групу?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Це 10 тис передбачено для тих,для кого встановлена група інвалідності.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Тобто,якщо інвалідів буде 10 чоловік, то це по тисячі гривень?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Якщо інвалідів буде, не дай Бог, 20 чоловік, тоді ви маєте право переглянути Програму і добавити в межах фінансів. На даний час у нас звернень немає. Буде потреба– будете вносити зміни.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Я хочу сказати,що 30 тисяч – це мало. Йде війна,в будь-якому випадку будуть проблеми. І вони є,ці проблеми. Давайте передбачимо,мінімум 300 тисяч. Проблема ці кошти знайти?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Анатолій Іванович, доповідаю – це не проблема, як Ви бачите,передбачити ці кошти,але далі питання по тому,що у нас не вистачає на заробітну плату,йде питання скорочення стоматологічного відділення.Скажіть,де взяти на цей місяць 300 тисяч, якщо звернень немає? Якщо в наступному місяці будуть,то що вам важко буде зібратись і передбачити ці кошти? І в обласному,і в державному бюджеті передбачені кошти на цю Програму не такі,як ми хотіли.Ми діємо по ситуації– є у нас зараз потреба пролікувати когось,будь ласка– звертаються,лікуєм.Є потреба надати допомогу,я думаю,ще нікому не відмовили.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

В селищній раді є надлишки,звідти можна попросити.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

В селищній раді є Програма,яка в минулому році передбачала 95 тисяч.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Селищна рада – це для селища.А якщо хлопці з якогось села приїхали?

Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради, голова Зарічненської районної державної адміністрації.

Вичівська сільська рада надавала допомогу,так само,всім учасникам АТО.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Шановні депутати!

Я рахую,що це неповага.Це хлопці,які готові йти в бій.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

За рахунок чого поставити 300 тисяч? Давайте закриємо бібліотеку –одну,другу,третю,лікарню,школу і поставимо в Програму,щоб просто стояло.Скажіть,Анатолій Іванович,за рахунок чого передбачити зараз 300 тисяч?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Надлишків нема?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Надлишки будуть пізніше.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Якщо ми затвердимо Програму на 300 тисяч,що обов’язково треба скільки брати?

Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради, голова Зарічненської районної державної адміністрації.

Так,треба забрати й положити.В цьому й проблема,що нема.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Для мобілізації Програма є,щоб забрати в АТО,забрати в армію -50 тисяч.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Коштів на цю програму в бюджеті не передбачено.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Так давайте так само передбачимо для учасників АТО.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Вношу пропозицію –  проект рішення з даного питання прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався?Приймається.

Голосували: „за”- 20

„проти” - 1

„утримались” -1

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Шановні депутати!

В кого є доповнення до проекту даного рішення? Немає?Хто за те,щоб проект рішення з даного питання прийняти в цілому? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували:„за”–  21

„проти” – 1

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 31, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  сесії

  1. 4. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.Доповідає: Солодка Олена Іванівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питання   попередньо було оприлюднено на сайті,опрацьовано депутатами на засіданнях постійних комісій та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не надходило.

Олено Іванівно, проінформуйте  депутатів і ще раз, які саме зміни внесено до проекту рішення з даного питання та сам проект рішення.

Солодка Олена Іванівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації.(Озвучила проект рішення із змінами,що додається).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого іздепутатівбудутьзапитання до Олени Іванівни? Немає?

Вношу пропозицію прийняти проект рішення з даного питання за основу та в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався?  Приймається.

Голосували:„за”–  21

„утримались” – 1

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 32, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до наступного питання порядку денного сесії

5. Про оптимізацію штатної чисельності Комунального закладу „Зарічненська центральна лікарня”. Доповідає: Конопліцький Валентин Анатолійович – керівник апарату райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого є питання до виступаючого?

Клімович П.П. – депутат районної ради.

А хто залишається працювати у відділенні?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Це будуть штатні одиниці в лікарні, щоб можна було звернутись не тільки до приватних лікарів,адже не всі собі це можуть дозволити.

Клімович П.П. – депутат районної ради.

А по сільських радах?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

По сільських радах вже давно працюють приватні лікарі.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Ще питання є?Немає?Вношу пропозицію – прийняти проект рішення з цього питання за основу та в цілому.Хто за? Проти? Утримався?Приймається.

Голосували: „за” – 21

„утримались” – 1

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 33, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Наступнепитання порядку денного  сесії

6. Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.Доповідає: Солодка Олена Іванівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питаннябуло оприлюднено на сайті,опрацьовано  на засіданняхпостійних комісій та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не поступило.Олено  Іванівно, озвучте депутатам проект рішення .

СЛУХАЛИ: Солодка Олена Іванівна - начальник фінансового управління райдержадміністрації. (Зачитала проект рішення з вищеназваного питання)

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого іздепутатівбудутьпитання до Олени Іванівни? Немає?Вношу пропозицію проект рішення з даного питання із внесеними змінами прийняти за основу.

Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: „за” – одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого із депутатів будуть доповнення до проекту рішення?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради. Вніс пропозицію передбачити кошти в районному бюджеті для сільських рад, які не можуть себе забезпечити.

Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради.

Ви знаєте,що проблема виникла в зв’язку з тим,що відбулись зміни в законодавстві. Олена Іванівна ці зміни оголошувала. Якщо,наприклад, для утримання клубних закладів і дошкільних навчальних закладів законодавство передбачає надання коштів,то з цього переліку виключено утримання органів місцевого самоврядування. Ніхто не проти це зробити,але підкажіть яким чином це зробити,щоб не було порушень бюджетного законодавства? Я вважаю,що це питання необхідно вивчити. На перший час є кошти для забезпечення цих сільських рад. Треба це питання вивчити і на наступній сесії прийняти рішення.

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Вношу пропозицію звернутись з даного питання до Кабінету Міністрів України.

Смаглюк А.Ф. – депутат районної ради.

Давайте підтримаємо звернення. Нехай нам нададуть юридичне роз’яснення, як нам ці кошти передати.

Сарич В.С. – депутат районної ради.

Це має бути звернення сесії районної ради.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хто за те,щоб підтримати дану пропозицію,прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: „за” – одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Чи будуть у когось ще якісь доповнення?Немає?

Хто за те, щоб проект рішення з питання „Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік” прийняти із змінами в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався?  Рішення прийнято.

Голосували: „за” – 21

„утримались”– 1

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 34, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступногопитання порядку денного  сесії

7. Про внесення змін до Переліку нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл та селища Зарічненського району.Доповідає: Машталяр Михайло Степанович–  головний лікар комунального закладу охорони здоров'я  „Зарічненський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”Зарічненської районної ради.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Проект рішення з даного питання попередньо було оприлюднено на сайті, опрацьовано депутатами на засіданнях постійних комісій та президії районної ради. Змін та доповнень до проекту рішення не надійшло.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого іздепутатівбудутьзапитання до Михайла Степановича?

Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

Скажіть,будь ласка,коли планується розпочати роботу?

Машталяр М.С. – головний лікар комунального закладу охорони здоров'я„Зарічненський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”Зарічненської районної ради.

Дякую за питання. Ми надіємось,що такі роботи почнуться,якщо не в першому,то в другому кварталі 2016 року.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Ще питання є до Михайла Степановича? Немає?

Вношу пропозицію – прийняти проект рішення з даного питання за основу та в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався?Рішення прийнято.

Голосували: „за” – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 35, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду питання „Різне”.

Шановні депутати та присутні!

Сьогодні свій день народження відзначає депутат районної ради Конопліцька Світлана Андріївна. Від себе особисто,від депутатського корпусу і всіх присутніх, вітаємо з днем народження. Бажаємо щастя, здоров’я, успіхів, благополуччя,добра,всього найкращого.

Хто із депутатів бажає виступити?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.Висловив своє незадоволення щодо роботи депутатів районної ради, вніс пропозицію забрати делеговані повноваження у райдержадміністрації, а також запропонував присутнім учасникам АТО написати заяву щодо внесення змін до районної програми соціального захисту учасників антитерористичної операції.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хто ще бажає виступити?Немає бажаючих?В кого із депутатів будуть запитання, пропозиції чи зауваження щодо роботи та ведення сесії районної ради? Немає?

Шановні депутати!

Позачергову третю сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.

 

(Звучить Державний Гімн України).

 

Заступник голови районної ради                                                               А.А.Місюра

 

Додаток № 1

до протоколу третьої позачергової сесії районної ради від 15 січня 2016 року

СПИСОК

присутніх депутатів Зарічненської районної ради

на третій позачерговій сесії районної ради

сьомого скликання

1.Алексіюк Тамара Гнатівна

2.Банько Василь Віталійович

3.Кардач Сергій Миколайович

4.Клімович Павло Петрович

5.Корнійчук Василь Зіновійович

6.Крупко Людмила Іванівна

7.Курадовець Ірина Андріївна

8.Кутинець Катерина Василівна

9.Мельник Павло Володимирович

10.Місюра Аркадій Аркадійович

11.Мітітюк Олег Дмитрович

12.Мосійчук Анатолій Миколайович

13.Мойсієвич Руслан Миколайович

14.Полюхович Анатолій Іванович

15.Полюхович Тетяна Степанівна

16.Сарич Віталій Сергійович

17.Смаглюк Анатолій Федорович

18.Харковець Володимир Миколайович

19.Чекун Ірина Василівна

20.Чепура Микола Федорович

21.Шрамович Тамара Дмитрівна

22.Шулюк Богдан Семенович

Додаток № 2

до протоколу третьої позачергової сесії районної ради від 15 січня 2016 року

СПИСОК

присутніх запрошених на третій позачерговій

сесії районної ради сьомого скликання

1.Конопліцький В.А.– керуючий справами райдержадміністрації.

2.Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

3.Алексіюк Р.В. – начальник Зарічненського відділення Дубровицької ОДПІ .

4.Касянчик П.Ф.– начальник управління Пенсійного фонду України в Зарічненському районі.

5.Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА.

6.Машталяр М.С.– головний лікар КЗОЗ Зарічненський районний центр ПМСД.

7.Полюхович В.П. – завідуючий Зарічненським місцевим архівом Рівненської області.

8.Безменський С.І. – завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

9.Ломако В.О. – Зарічненський селищний голова.

10.Полюхович В.С. – Вичівський сільський голова.

11.Кушнерук В.Ф. – Локницький сільський голова.

12.Захаревич О.І. – Морочненський сільський голова.

13.Свирид В.М. – Неньковицький сільський голова.

14.Ташликович В.М. – Нобельський сільський голова.

15.Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

16.Прохорович Г.К. – Перекальський сільський голова.

17.Ошурко О.П. – Річицький сільський голова.

18.Проневич В.М. – Сенчицький сільський голова.

19.Полюхович В.І. – Серницький сільський голова.

20.Прус І.І. – учасник бойових дій.

21.Жолондієвський І.О. – учасник бойових дій.

22.Крупник Н.В. - учасник АТО.

23.Музичко В.Л. – учасник АТО.

24.Костюкович Г.Г. – учасник АТО.

25.Командік О.В. – член Зарічненської РО „Правий сектор”.