Головна сторінка Протоколи сесій (7скл.)

News

Протокол першої сесії

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

першої сесії районної ради

сьомого скликання

Від 19 листопада 2015 року

Розпочалася сесія об 11 год. 00 хв.

Закінчилась сесія об 15 год. 10 хв.

Обрано депутатів – 34 чоловік.

Присутні на сесії – 34 депутатів.

 

(Список присутніх депутатів додається, додаток № 1).

Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області.

Шановні депутати та запрошені на засідання першої сесії сьомого скликання!

Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” першу сесію районної ради відкриває голова районної виборчої комісії.

На сесію районної ради запрошені: голова Зарічненської райдержадміністрації, начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, селищний та сільські голови, керівники підприємств, установ та організацій району, які не є депутатами районної ради. У роботі сесії беруть участь депутати Рівненської обласної ради Ткач О.О та Бойко В.Я.

(Список присутніх запрошених додається, додаток № 2).

Дробко І.В. – секрктар Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області.

Шановні депутати і запрошені за дорученням районної виборчої комісії слово для інформації про результати виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання надається голові Зарічненської виборчої комісії Нікітчук Ірині Григорівні.

Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської районної виборчої комісії Рівненської області, інформує про результати виборів.

(Доповідь додається).

СЛУХАЛИ: Дробко І.В. – секретаря районної виборчої комісії, яка внесла пропозицію інформацію голови Зарічненської районної виборчої комісії Нікітчук І.Г. про підсумки виборів депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання та визнання їх повноважень взяти до відома. (Зачитала Постанову районної виборчої комісії від 12 листопада 2015 року № 24 „Про реєстрацію депутатів районної ради”).

Чи будуть у депутатів заперечення? Пропозиції? Немає? Приймається.

 

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 1, додається

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.(Привітала новообраних депутатів районної ради сьомого скликання та вручила посвідчення депутата та нагрудний знак).

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 3 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” передбачено, що: з моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засідання ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламент районної ради вам роздані.

Для підготовки першої сесії Зарічненської районної ради на засіданні Зарічненської районної виборчої комісії було запропоновано утворити робочу групу з представників політичних партій, що обрані до складу районної ради.

За їх погодженням вношу пропозицію до складу тимчасової президії включити 5 депутатів – по одному представнику від політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів по багатомандатному виборчому округу.

Персональний склад тимчасової президії наступний:

від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” - Мітітюк О.Д.;

від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина” – Сарич В.С.;

від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес” –   Алексіюк Т.Г.;

від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ” – Пуха А.Ф.;

від Зарічненської районної організації Аграрна партія України – Філончук Л.М.

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Якщо немає інших пропозицій, то вношу на голосування пропозицію про обрання тимчасової президії у складі п’яти депутатів, що були названі.

Прошу визначитися. Чи будуть у депутатів заперечення? Немає. Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити склад тимчасової президії районної ради у наступному складі:

- Зарічненська місцева парторганізація політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” - Мітітюк О.Д.;

- Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина” – Сарич В.С.;

- Зарічненська  районна місцева парторганізація політичної партії „Прогрес” – Алексіюк Т.Г.;

- Зарічненська районна організація політичної партії „Конкретних справ” – Пуха А.Ф.;

- Зарічненська районна організація Аграрна партія України – Філончук Л.М.

Нікітчук І.Г. – голова районної виборчої комісії.

Прошу членів тимчасової президії першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання зайняти визначені місця.

(Тимчасова президія визначає послідовність голосування протягом першого пленарного засідання першої сесії районної ради, обирається головуючий – Сарич Віталій Сергійович (Всеукраїнське об’єднання „Батьківщина”).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Для подальшого ведення сесії та розгляду питань порядку денного необхідно обрати секретаріат та лічильну комісію сесії.

Перша сесія працює згідно із Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та чинним Регламентом районної ради. Статтею 2.20 глави V. Регламенту („Робочі органи сесії”) передбачено, що функції секретаріату сесії районної ради виконує виконавчий апарат районної ради.

Є пропозиція погодитись. Прошу визначитись. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

функції секретаріату сесії районної ради покласти на виконавчий апарат районної ради.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Щодо складу лічильної комісії, робоча група з підготовки першої сесії районної ради пропонує включити по одному представнику від кожної партії, що набрала більшу кількість голосів на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року.

Вношу пропозицію обрати лічильну комісію у кількісному складі п’яти депутатів.

Чи будуть інші пропозиції? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

обрати лічильну комісію у кількісному складі 5 (п’яти) депутатів районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії надається представнику від кожної партії.

До вкладу лічильної комісії від кожної політичної партії було рекомендовано наступних депутатів:

від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність” – Місюра А.А.;

від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина” – Крупко Л.І.;

від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес” –   Конопліцька С.А.;

від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ” –       Курадовець І.А.;

від Зарічненської районної організації Аграрна партія України – Банько В.В.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть у депутатів інші пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії? Немає.

Будемо голосувати списком чи персонально за кожного члена комісії?

Є пропозиція проголосувати за персональний склад лічильної комісії списком. Прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

обрати лічильну комісію у складі депутатів за нижчезазначеним списком:

1.депутат Місюра А.А. від від Зарічненської місцевої парторганізації політичної партії «Блок Петра Порошенка „Солідарність”;

2.депутат Крупко Л.І. від Всеукраїнського об’єднання „Батьківщина”;

3.депутат Конопліцька С.А. від Зарічненської  районної місцевої парторганізації політичної партії „Прогрес”;

4.депутат Курадовець І.А. від Зарічненської районної організації політичної партії „Конкретних справ”;

5.депутат Банько В.В. від Зарічненської районної організації Аграрна партія України.

Головуючий: Сарич В.С.

Для членів лічильної комісії визначені робочі місця справа від президії, які вони займуть після проведення організаційного засідання.

Головуючий: Сарич В.С.

Порядок денний та регламент роботи першої сесії районної ради вам розданий. Першу сесію запропоновано розділити на два пленарних засідання: перше – організаційне (кадрове), друге – затвердження нормативних документів районної ради.

Є пропозиція порядок денний та регламент роботи першого пленарного засідання першої сесії прийняти за основу. Прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно. Приймається.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть зміни, доповнення до порядку денного? Немає?

Хто за те, щоб порядок денний та регламент першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання затвердити вцілому, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити порядок денний та регламент першого пленарного засідання першої сесії районної ради сьомого скликання наступного змісту:

Порядок денний:

Перше пленарне засідання

Відкриття сесії.

1.Про результати виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повноважень депутатів Зарічненської районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Нікітчук І.Г. – голова Зарічненської виборчої комісії Рівненської області.

2.Організаційні питання.

2.1.Про обрання голови Зарічненської  районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Голова тимчасової президії першої сесії районної ради.

2.1.1. Для аргументації запропонованих кандидатур на посаду голови районної ради депутатам районної ради надати до 10 хв.

2.1.2. Для виступів кандидатів на посаду голови районної ради з своїми програмами надати до 10 хв.

2.1.3. На запитання депутатів районної ради та відповіді кандидатів на посаду голови районної ради надати до 5 хв.

2.1.4. Для обговорення запропонованих кандидатур на посаду голови районної ради депутатам надати до 10 хв.

2.1.5. На заключне слово кандидатам на посаду голови районної ради надати до 5 хв.

2.1.6. Всі виступи проводити з трибуни, кількість виступаючих не обмежувати.

Таємне голосування і підведення підсумків таємного голосування.

Доповідач: Голова лічильної комісії.

Оголошується перерва на 1 годину.

2.2. Про обрання заступника голови Зарічненської  районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Голова районної ради.

2.2.1. Для аргументації запропонованої кандидатури на посаду заступника голови районної  надати до 5 хв.

2.2.2. Для виступу кандидата на посаду заступника голови районної ради надати  до 5 хв.

2.2.3. На запитання депутатів районної ради та відповіді кандидата на посаду заступника голови районної ради надати до 5 хв.

Таємне голосування і підведення підсумків таємного голосування.

Доповідач: Голова лічильної комісії.

2.3.Про присвоєння рангів  голові та заступнику голови Зарічненської районної ради сьомого скликання.

2.4. Про утворення постійних комісій районної ради.

Доповідач: Голова районної ради.

Друге пленарне засідання

Відкриття другого пленарного засідання першої сесії районної ради.

1.Про Регламент роботи районної ради сьомого скликання.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

2.Про затвердження Положення, обрання голів та складу постійних комісій районної ради.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

3. Про утворення Президії районної ради та затвердження положення про неї.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

4. Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

5. Про план роботи районної ради на  2016 рік.

Доповідач: Заступник голови районної ради.

6. Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік.

Доповідач: Ширінга С.В. - заступник голови райдержадміністрації.

7. Різне

8. Для виступів депутатів.

9. Для довідок.

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для виступу від лічильної комісії надається Місюрі А.А.

(Зачитав протокол № 1 лічильної комісії „Про вибори голови та секретаря лічильної комісії”).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії.

Хто за цю пропозицію прошу визначиться.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 1 засідання лічильної комісії, (додається).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Переходимо до розгляду питання порядку денного: „Про обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”.

Згідно зі статтею 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної ради обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Голова районної ради працює у раді на постійній основі , не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі, на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Голова районної ради не входить до складу жодної з депутатських фракцій чи груп і постійних комісій районної ради.

Нагадую депутатам, що відповідно до пункту 2 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рішення районної ради із вищезазначеного питання приймається на її пленарному засіданні більшістю від загального складу ради.

Які є пропозиції у депутатів щодо кандидатур на посаду голови районної ради?

СЛУХАЛИ: Прохора О.В. – депутата районної ради, який вніс кандидатуру депутата Харкевича І.О. на посаду голови районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть у депутатів ще пропозиції? Немає.

Пропоную припинити внесення кандидатур на посаду голови районної ради.

Хто за цю пропозицію, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

припинити висунення кандидатів на посаду голови Зарічненської районної ради сьомого скликання.

Головуючий: Сарич В.С.

Отже в бюлетень для таємного голосування щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання вноситься кандидатура Харкевича І.О. – від Політичної партії „Блок Петра Порошенка „Солідарність”.

Заперечень немає? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

внести до бюлетеня для таємного голосування по виборах голови районної ради кандидатуру депутата районної ради Харкевича Ігоря Олександровича.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Слово надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

(Курядовець І.А. оголосила порядок таємного голосування, що додається та затверджену форму бюлетеня).

Головуючий: Сарич В.С.

Чи будуть запитання у депутатів? Немає?

Прошу членів лічильної комісії зібратися в кабінеті спеціалістів організаційного відділу виконавчого апарату районної ради для проведення організаційного засідання.

 

СЛУХАЛИ: Бойка В.Я. – депутата обласної ради, який привітав всіх присутніх з першою сесією. Висловив свою підтримку у роботі депутатського корпусу.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Слово надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

 

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії.

(Зачитує протокол № 2 лічильної комісії „Про затвердження форми бюлетеня з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”).

 

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії.

Хто за цю пропозицію, прошу визначитись.

Хто за, прошу голосувати.

„За” – 28 депутатів.

Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії „Про затвердження форми бюлетеня з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання”.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Є пропозиція надати слово для виступу до 10 хвилин кандидату на посаду голови районної ради Харкевичу І.О.

СЛУХАЛИ: Харкевича І.О. – депутата районної ради, який подякував депутатам за довіру, що висунили його кандидатуру на посаду голови районної ради і коротко ознайомив присутніх із змістом передвиборчої програми кандидата на посаду голови Зарічненської районної ради.

Головуючий: Сарич В.С.

Можливо, у депутатів будуть запитання до Харкевича І.О.?

 

СЛУХАЛИ: Клімовича П.П. – депутат районної ради.

Запитання стосовно співпраці з громадськістю, з людьми, приймати громадян відкрито, публічно. Інформацію про роботу оприлюднювати, відкрито і прозоро працювати з громадськістю.

Головуючий: Сарич В.С.

Ще які питання є?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Ви вірити в те що ви говорите? Ви зробите це?

СЛУХАЛИ:  Харкевича І.О.депутат районної ради.

Стосовно наповнення місцевого бюджету, як наприклад, то я один особисто це не зроблю. Тому треба разом, з громадою все це робити. Спільними зусиллями та з вашою підтримкою ми зможемо все подолати. Це моє розуміння. Треба самим все контролювати.

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Ви складете свої повноваження, якщо через три місяці не буде покращення?

СЛУХАЛИ:  Харкевича І.О.депутат районної ради.

Так, я готовий до цього кроку. Прошу конкретніше визначитися, стосовно ситуації, що саме ви маєте на увазі?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Щоб перестали мити бурштин, подолати корупцію в міліції, прокуратурі.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати, прошу задавати питання, що конкретно залежать від особи. Є такі події, що від людини, від голови районної ради не залежать.

Ще запитання є? Немає?

Переходимо до обговорення кандидатури на посаду голови районної ради.

Чиє бажаючі виступити?

СЛУХАЛИ: Полюховича А.І. – депутат районної ради.

Шановні друзі та колеги!

Вітаю вас з обранням в депутати районної ради. Я хотів би призвати вибирати голову без всяких домовленостей. Коли людина йде за ідею, то в роботі буде результат, а коли по домовленостям, то і результату ніякого не буде. Призиваю вас всіх голосувати як у вас на серці, по совісті. З приводу кандидатури хочу сказати, що це хороша людина, хороший товариш, але на моє переконання, він не наведе в районі порядок. Треба провести велику роботу, щоб закон працював, щоб не було незаконного видобутку бурштину, ніяких поборів та відкатів.

Головуючий: Сарич В.С.

Хто ще хоче виступити? Якщо немає бажаючих, то є пропозиція закінчити обговорення та перейти до голосування. Заперечень немає? Приймається.

Слово надається голові лічильної комісії Курадовець І.А.

 

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка ознайомила депутатів з порядком голосування, що додається.

 

Головуючий: Сарич В.С.

Якщо немає запитань, то переходимо до процедури голосування. На це відводиться 60 хвилин, але можливо ми справимося скоріше. Оголошується перерва.

(Проходить голосування та підрахунок голосів. Результати голосування лічильною комісією заносяться до протоколу).

Головуючий: Сарич В.С.

Слово для оголошення результатів таємного голосування з питання щодо обрання голови Зарічненської районної ради сьомого скликання надається голові лічильної комісії Курядовець І.А.

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка зачитала протокол № 3 засідання лічильної комісії, (додається).

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Згідно з пунктом 9 статті 3.46 Регламенту роботи районної ради, прошу затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії по виборах голови Зарічненської районної ради сьомого скликання нефіксованим (не поіменним) голосуванням.

Пошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 3 засідання лічильної комісії, що додається.

Головуючий: Сарич В.С.

Шановні депутати!

Отже, за результатами таємного голосування обраним головою Зарічненської районної ради сьомого скликання є Харкевич Ігор Олександрович – депутат від Політичної партії „Блок Петра Порошенко„Солідарність”.

На підставі затвердженого протоколу № 3 лічильної комісії та статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 2 додається

Головуючий: Сарич В.С.

Дозвольте привітати новообраного голову районної ради і запросити його на трибуну скласти Присягу посадової особи місцевого самоврядування та зайняти своє робоче місце.

СЛУХАЛИ: Харкевича І.О. – голову районної ради, який подякував депутатам районної ради за довіру і підтримку під час обрання його на посаду голови районної ради.  Подякував голові районної ради шостого скликання Якушику М.Ф. за плідну працю, а також голові та членам Зарічненської районної виборчої комісії за сумлінну та злагоджену роботу.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Оголошується перерва на 20 хвилин.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Хочу  запропонувати  зайняти  місце в президії голові  райдержадміністрації  Смаглюку А.Ф. та керуючому справами районної ради Лишньому В.М.

Відповідно до порядку денного першої сесії районної ради сьомого скликання наступним питанням є обрання  заступника голови Зарічненської районної  ради.

Згідно з частиною 6 пункту 3 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” голова районної ради представляє раді кандидатуру для обрання на посаду  заступника голови ради.

Вношу пропозицію обрати  заступником голови Зарічненської районної ради Мосійчука А.М. - депутата від політичної партії „Прогрес”.

Які є запитання? Немає?

Тоді прошу внести в список для таємного голосування та підтримати кандидатуру Мосійчука А.М.

Чи готова лічильна комісія для проведення таємного голосування?

Курадовець І.А. – голова лічильної комісії.

Так, готова.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Є заперечення? Немає? Тоді оголошується перерва на 10 хвилин.

СЛУХАЛИ: Курадовець І.А. – голову лічильної комісії, яка зачитала протокол № 4 засідання лічильної комісії, щодо затвердження форми бюлетеня з питання „Про обрання заступника голови Зарічненської районної ради”, (додається).

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Шановні депутати!

Надійшла пропозиція затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії. Хто за цю пропозицію, прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 4 засідання лічильної комісії, (додається).

Мельник П.В. – депутат районної ради.

Відповідно до порядку денного та регламенту проведення першої сесії відведено 10 хвилин для виступу кандидату на посаду заступника голови районної ради. Надайте слово кандидату.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Слово надається депутату районної ради, кандидату на посаду заступника голови районної ради Мосійчуку А.М.

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Шановні депутати та запрошені!

Ви знаєте, що я обираюсь в депутати до районної ради вп’яте. Маю досвід робо ти в постійних комісіях районної ради. Маю досвід в підготовці відповідних проектів рішень районної ради, працюючи на посаді нальника відділу освіти Зарічненської райдержадміністрації. Основними завданнями на посаді заступника голови вбачаю забезпечити консолідацію всіх депутатів, незалежно до політичних поглядів, незалежно до якої партії він належить, для вирішення всіх нагальних потреб жителів нашого району.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Переходимо до обговорення кандидатури. Які є запитання?

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Як виберуть Вас заступником, що Ви будете робити з тим, що в районі робиться?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Будемо спільно приймати рішення і діяти відповідно до тої ситуації, яка складеться.

Але разом з депутатами, в тому числі і з Вами.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Які ще будуть запитання до Мосійчука А.М.?

Сарич В.С. – депутат районної ради.

Що значить консолідувати всіх депутатів?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Працювати разом. Як і робили до цього часу.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Ще запитання будуть? Немає?

Переходимо до процедури голосування на проведення якої відводиться відповідно до регламенту 30 хвилин.

Мельник П.В. – депутат районної ради.

Ставлю лічильну комісію до відома, що я участі в таємному голосуванні по обранню заступника голови брати не буду.

(Проходять процедури голосування, підрахунку голосів та запису результату голосування до протоколу лічильної комісії).

Курядовець І.А. – голова лічильної комісії.

Було роздано тридцять три бюлетеня, один ми погасили шляхом відрізання правого нижнього кута.

Результати голосування:

„За” – 16 депутатів;

„Проти” – 12 депутатів;

„Утримались” – 5 депутатів.

(Зачитує протокол № 5 засідання лічильної комісії, що додається).

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Шановні депутати!

Відповідно до пункту 9 статті 3.46 Регламенту районної ради прошу затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії по виборах  заступника голови Зарічненської районної ради нефіксованим (не поіменним) голосуванням.

Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити протокол № 5 засідання лічильної комісії, (додається).

 

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Оголошую перерву на 15 хвилин.

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Розглядаємо питання присвоєння рангу голові районної ради сьомого скликання. Слово надається керуючому справами районної ради Лишньому В.М.

Лишній В.М. – керуючий справами районної ради.

Шановні депутати та сільські голови!

Дозвольте привітати вас з обранням в депутати районної ради сьомого скликання. Побажати вам  плідної праці, творчої наснаги, здоров’я вам та вашим родинам. Хай Бог помагає у всіх ваших задумах.

Вам був розданий проект рішення районної ради „Про присвоєння рангів голові та заступнику голови районної ради сьомого скликання”. В зв’язку з тим, що заступник не обраний, вашій увазі пропонується рішення „Про присвоєння рангу голові Зарічненської районної ради сьомого скликання”. Згідно з чинним законодавством присвоєння рангів керівникам – голові та заступнику, які перебувають на виборних посадах проводиться за рішенням сесії відповідної ради. (Зачитує проект рішення з цього питання.)

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Чи є потреба обговорювати дане питання? Немає?

Вношу пропозицію прийняти проект рішення з цього питання за основу. Прошу визначитися.

Хто за, прошу голосувати.  Хто проти? Утримався?

Голосували: за – одноголосно.

Чи будуть у депутатів зміни і доповнення до проекту рішення? Немає? Пропоную рішення з даного питання прийняти в цілому.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

рішення № 3  додається

Харкевич І.О. – голова районної ради.

Надійшла пропозиція  питання порядку денного „Про утворення постійних комісій” перенести на наступне засідання.

Хто за, прошу голосувати.  Хто проти? Утримався? Прийнято.

Друге засідання відбудеться 25 листопада 2015 року.

На завершення хочу ще раз привітати всіх депутатів з визнанням їх повноважень, побажати всім міцного здоров’я, творчої наснаги, віри у добрі справи і успіхів у нашій спільній відповідальній праці задля розвитку територіальних громад району та добробуту їх жителів.

Перше пленарне засідання першої сесії районної ради сьомого скликання оголошую закритим.

Голова районної ради                                                                         І.О.Харкевич

Додаток № 1

до протоколу першої сесії районної ради від 19 листопада 2015 року

СПИСОК

присутніх депутатів Зарічненської районної ради

на засіданні першої сесії районної ради сьомого скликання

1.Алексіюк Тамара Гнатівна

2.Банько Василь Віталійович

3.Брень Віра Василівна

4.Димарчук Сергій Леонтійович

5.Кардач Сергій Миколайович

6.Клімович Павло Петрович

7.Командік Ольга Василівна

8.Конопліцька Світлана Андріївна

9.Корнійчук Василь Зіновійович

10.Крупко Людмила Іванівна

11.Курадовець Ірина Андріївна

12.Кутинець Катерина Василівна

13.Мельник Павло Володимирович

14.Місюра Аркадій Аркадійович

15.Мітітюк Олег Дмитрович

16.Мосійчук Анатолій Миколайович

17.Мойсієвич Руслан Миколайович

18.Назаров Микола Данилович

19.Полюхович Анатолій Іванович

20.Полюхович Віра Анатоліївна

21.Полюхович Тетяна Степанівна

22.Прохор Олександр Володимирович

23.Пуха Анатолій Федорович

24.Сарич Віталій Сергійович

25.Смаглюк Анатолій Федорович

26.Сорочиць Лідія Павлівна

27.Філончук Леонід Михайлович

28.Харкевич Ігор Олександрович

29.Харковець Володимир Миколайович

30.Чекун Ірина Василівна

31.Чепура Микола Федорович

32.Черевко Леонід Іванович

33.Шрамович Тамара Дмитрівна

34.Шулюк Богдан Семенович

 

Додаток № 2

до протоколу першої сесії районної ради від 19 листопада 2015 року

СПИСОК

присутніх запрошених на засіданні

першої сесії районної ради сьомого скликання

 

1.Ширінга С.Ф.- заступник голови райдержадміністрації.

2.Конопліцький В.А.- керуючий справами райдержадміністрації.

3. Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

4.Думан В.М.,підполковник поліції – в.о. начальника Зарічненського РВ УМВС

України в Рівненській області.

5. Фомін К.Ю. – прокурор Зарічненського району.

6.Алексіюк Р.В. – начальник Зарічненського відділення Дубровицької ОДПІ.

7. Гаврилюк Т.К. – начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації.

8. Дубінецька О.І. – начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ РДА.

9. Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА.

10.Полховський Ю.М. – начальник управління державної ветеринарної медицини у           Зарічненському районі.

11.Шикіло С.І. – начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

12.Демчук В.О. – голова наглядової ради.

13.Христюк Р.

14.Процюк С.В.

15.Кидун Г.Г.

16.Пюро – депутат Зарічненської селищної ради.

17.Чекун – депутат Зарічненської селищної ради.

18.Ломако В.О. – Зарічненський селищний голова.

19.Мельник Р.М. – Борівський сільський голова.

20.Шепелевич В.Д. – Дібрівський сільський голова.

21.Швайко О.О. – Кутинський сільський голова.

22.Харковець П.С. – Кухченський сільський голова.

23.Черевко Л.П. – Кухітсько-Вільський сільський голова.

24.Кушнерук В.Ф. – Локницький сільський голова.

25.Свирид В.М. – Неньковицький сільський голова.

26.Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

27. Прохорович Г.К. – Перекальський сільський голова.

28. Ошурко О.П. –Річицький сільський голова.

29. Полюхович В.І. – Серницький сільський голова.

30.Захаревич О.І. –Морочненський сільський голова

31.Ташликович В.М. – Нобельський сільський голова.

32.Проневич В.М. – Сенчицький сільський голова.

33.Полюхович В.С. – Вичівський сільський голова.

 

Протокол 3-ї сесії

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

третьої позачергової сесії районної ради

сьомого скликання

Від 15 січня2016 року

Розпочалася сесія об 11 год. 15 хв.

Закінчилась сесія об 12 год. 10 хв.

Обрано депутатів – 34 чоловік.

Присутні на сесії – 22 депутати.

Відсутні на сесії – 12 депутатів.

(Список присутніх депутатів додається, додаток № 1).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Детальніше...

 

Протокол та результати голосування (4сесія)

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л

позачергової  четвертої  сесії  районної  ради

сьомого скликання

Від 24 лютого 2016 року

Розпочалася сесія об 11 год. 10 хв.

Закінчилась сесія об 12 год. 40 хв.

Обрано депутатів – 34 чоловік.

Присутні на сесії – 28 депутатів.

Відсутні на сесії – 6 депутатів.

(Список присутніх депутатів додається, додаток № 1).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Шановні депутати та запрошені !

Розпочинаємо роботу позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання.

Хто за те, щоб розпочати роботу позачергової другої сесії районної ради сьомого скликання  прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Приймається.

Позачергову четверту сесію районної ради оголошую відкритою.

(Звучить Державний Гімн України)

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

На сесію районної ради запрошені: депутати Рівненської обласної ради Бойко В.Я. та Ткач О.О, заступник голови Зарічненської райдержадміністрації,  начальники управлінь та відділів райдержадміністрації, сільські та селищний голови, керівники підприємств, установ, організацій району, які не є депутатами районної ради.

(Список присутніх запрошених додається, додаток № 2).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Пропоную обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Які є пропозиції стосовно кандидатур?

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів, а саме:  Чепури М.Ф., Курядовець І.А., Конопліцької С.А. Заперечень немає? Прошу голосувати.

Голосували: за – одноголосно.

Районна рада

в и р і ш и л а :

Обрати лічильну комісію у складі депутатів: Чепури М.Ф., Курядовець І.А., Конопліцької С.А.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Членів лічильної комісії прошу зайняти свої робочі місця.

Нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання. Проект порядку денного та регламенту роботи позачергової четвертої сесії депутатам роздані. Обговорення проектів порядку денного і регламенту відбулося на спільному засіданні постійних комісій і президії районної ради, а також вони були розміщені на офіційному веб-сайті районної ради. Які є позиції чи зауваження у депутатів районної ради? Немає? Вношу пропозицію проект порядку денного та регламенту роботи позачергової четвертої сесії районної ради прийняти за основу. Прошу голосувати.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 1 додається).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

На засіданнях постійних комісій та президії районної ради були внесені рекомендації внести до порядку денного позачергової четвертої сесії районної ради питання наступного змісту: „Про внесення змін до заходів щодо забезпечення спеціальними сумішами для лікувального харчування та диспансеризації хворих на фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 605” та „Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 червня 2013 року № 314”. Доповідач Машталяр М.С. -  головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради. За результатами обговорення питань порядку денного було вирішено змінити назву проекту рішення „Про припинення юридичної особи Задовжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та утворення на її базі відокремленного підрозділу, тобто філії школи вищого ступеня” і викласти його в новій редакції  „Про ліквідацію юридичної особи Задовжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області”. Виконавчий апарат районної ради вніс вищевказані зміни до проекту рішення, який вам розданий та оприлюднений на сайті районної ради.

Хто за те, щоб дані питання внести до порядку денного позачергової четвертої сесії районної ради , прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за - одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 2 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

внести до порядку денного позачергової четвертої сесії районної ради питання „ Про внесення змін до заходів щодо забезпечення спеціальними сумішами для лікувального харчування та диспансеризації хворих на фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 605” та „Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 червня 2013 року № 314”. А також змінити назву проекту рішення „Про припинення юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та утворення на її базі відокремленного підрозділу, тобто філії школи вищого ступеня” і викласти його в новій редакції  „Про ліквідацію юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області”.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого будуть зауваження чи пропозиції до порядку денного позачергової четвертої сесії районної ради? Немає? Хто за те, щоб запропонований порядок денний та регламент роботи позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання  зі змінами та доповненнями прийняти  в цілому, прошу голосувати.

Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 3 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

затвердити порядок денний та регламент роботи позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання зі змінами та доповненнями за наступним змістом:

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.Про розгляд депутатських запитів.

Доповідає: Лишній В.М. – керуючий справами районної ради.

2.Про ліквідацію юридичної особи Задовжанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

3.Про районну програму „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки.

Доповідає: Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації

4.Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Зарічненському районі на 2015-2017 роки.

Доповідає: Ширінга С.Ф. – заступник голови райдержадміністрації.

5.Про внесення змін до районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки.

Доповідає: Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

6.Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 червня 2013 року № 314.

Доповідає: Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

7.Про внесення змін до заходів щодо забезпечення спеціальними сумішами для лікувального харчування та диспансеризації хворих на фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 605.

Доповідає: Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

8.Про звіт щодо виконання бюджету за 2015 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації

9.Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.

Доповідає: Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

10.Різне.

11.Для виступів депутатів.

12.Для довідок.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд депутатських запитів та хід їх виконання.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Слово для виступу надається керуючому справами районної ради Лишньому В.М.

Лишній В.М – керуючий справами районної ради.

Надійшло два депутатських запити. Перший про несправний трансформатор в с.Дідівка від депутата районної ради Сорочиць Л.П.

(Зачитує депутатський запит депутата районної ради Сорочиць Л.П., що додається)

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Пропоную підтримати депутатський запит депутата районної ради Сорочиць Л.П. і скерувати його для розгляду та вжиття відповідних заходів до Зарічненського РЕМу та до Зарічненської райдержадміністрації.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого з депутатів будуть запитання? Немає?

Пропоную проект рішення із зазначеного питання прийняти за основу та в цілому.

Голосували: за - одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 4 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 36, додається

Лишній В.М – керуючий справами районної ради.

Наступний депутатський запит надійшов від депутата районної ради Чепури М.Ф. щодо проведення ремонту понтонно-мостової переправи на річці Стир.

(Зачитує депутатський запит депутата районної ради Чепури М.Ф., що додається)

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Пропоную підтримати депутатський запит депутата районної ради Чепури М.Ф. і направити його для розгляду та вжиття відповідних заходів до Зарічненської районної державної адміністрації.

В кого з депутатів будуть запитання? Немає?

Пропоную проект рішення із зазначеного питання прийняти за основу та в цілому.

Голосували: за - одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 5 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 37, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного –

Про ліквідацію юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області.

Слово для виступу надається Мельнику Павлу Володимировичу - начальнику  відділу освіти райдержадміністрації.

Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Шановні колеги, депутати та запрошені.

Тяжко закривати установу, в першу чергу, директору школи та вчителям. Школа сама по собі непогана, але враховуючи те, що на даний момент там навчаються всього 24 діток на індивідуальній формі навчання, початкова ланка не виконує повне навантаження. Враховуючи зміни щодо деяких законодавчих актів прийнятих в кінці минулого року та на початку 2016 року, було прийнято рішення на основі рекомендацій обласного управління освіти про оптимізацію Задовженської ЗОШ І-ІІ ступенів у філію Кутинської ЗОШ. В кінці 2015 року Президентом України був прийнятий закон „Про скорочення загальної мережі навчальних закладів”. Можна було б лишати, як окрему юридичну особу початкову школу, але так як йде скорочення мережі шкіл на 5 %, то рано чи пізно нас заставлять створювати філії і тут іншого виходу не має. Віповідно до розробленого положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 20 січня 2016 року, розроблено окреме положення про філії. Цим положенням, пунктом 14 передбачена посада завідувача філією та посади його заступників. Під оптимізацію шкільної мережі область виділяє новий шкільний автобус для підвезення дітей, який коштує 1,5 мільйона гривень.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які будуть запитання до доповідача?

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Скільки працівників буде скорочено в ході ліквідації юридичної особи?

Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Початкова ланка залишається в повному складі, скорочується тільки 9,28 ставки вчителів старших класів.

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Яка була проінформованість населення та вчителів про дану ліквідацію? І що буде з приміщенням школи?

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

По приміщенню вивчається питання щодо перенесення ФАПу та створення дитячого садочка з короткотривалим перебуванням дітей. Це приблизно 10 дітей.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які ще будуть запитання?

Жданович В.І – директор Задовжанської ЗОШ І-ІІ ст.

Шановні депутати і запрошені! Це питання складне і потребує детального вивчення. Адже мова йде не тільки про школу, як про будівлю, як про хатинку, а й про людей, що працюють в Задовжанській школі. Сама будівля має 780 кв.м. Школа чиста, охайна, котельня перероблена, в школі тепло. В нашій школі було багато гостей. Всі бачили, як багато було зроблено для дітей, щоб навчальний процес проходив у гарних класах. І що тепер буде з нашою школою після ліквідації? Я хвилююся, щоб було збережене приміщення. Бо є негативний досвід, коли закрили дитячий садочок найкращий в районі. Приміщення вже не має, одне сміття. От я і боюся, що таке саме станеться з моєю школою. Я хочу щоб зберегли приміщення ті люди, які будуть там працювати. Бо якщо є школа, то є і село, є і люди. Колектив вчителів написали звернення до депутатів районної ради. Зачитайте наше звернення, будь ласка.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

(Зачитує звернення вчителів Задовженської ЗОШ І-ІІ ст.).

Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Школа без господаря не лишається. Буде завідувач філією, заступник завідувача філією. Важко закривати, але цього вимагають і законодавчі акти, і вимоги сучасності. Діти всі знаходяться на індивідуальних планах навчання. Дітям потрібно спілкування, чим більше коло спілкування у дитини, тим вона більш адаптована до самостійного життя потім в майбутньому. Також треба розглядати і фінансову сторону цього питання. Буде економія коштів, які можна буде використати на інші школи. А до Кутинської ЗОШ І-ІІІ ст. дітей буде підвозити шкільний автобус.

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Директори інших шкіл району ставлять мені запитання: чому за рахунок, наприклад, Серницької ЗОШ І-ІІІ ст. утримуються інші малі школи району? От, наприклад, вартість навчання в Борівській ЗОШ І-ІІІ ст. становить приблизно 8 тис.грн., а в Задовженській – 38 тис.грн. Чому ми недоплачуємо Борівській ЗОШ І-ІІІ ст. 1 млн.800тис.грн.? Вартість навчання однієї дитини в Задовженській ЗОШ І-ІІ ст. в чотири рази перевищує вартість навчання, що виділяється державою на одну дитину.

Філончук Л.М. – депутат районної ради.

Я учень цієї школи і прекрасно знаю Валентину Іванівну, директора школи. Зрозумійте, вона переживає не тільки за приміщення, а й за дітей, і за вчителів. Кутинська школа – це зовсім інше. Треба, щоб в новоствореній філії завідувач міг самостійно приймати рішення і виконувати все в інтересах філії і свого села, а не виконувати тільки вказівки директора Кутинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Шановні депутати і запрошені. Оптимізація шкільної мережі має велике значення. Є й інші школи, які мають малу наповнюваність в класах. Але цей процес має бути систематизований, давайте створимо програму оптимізації навчальних закладів району. Проведемо опитування серед вчителів, батьків, проведемо громадські слухання, вивчимо детально це питання і тільки згодом будемо вже приймати якесь рішення про ліквідацію. За декілька днів такі питання не вирішуються. Тому я пропоную спочатку прийняти програму оптимізації навчальних закладів району, вивчити це питання, а вже потім приймати рішення.

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Програма вже прийнята на державному рівні і з 1 вересня 2015 року припинено фінансування шкіл, в яких чисельність учнів менше 25. Заборонено законом фінансувати такі школи. Але ми, як депутати району можемо вирішити це питання самі. Ми можемо створити філії навчальних закладів.

Я хотів би уточнити один момент, коли закривалося в районі 11 шкіл, чи була програма оптимізації?

Мосійчук А.М. – депутат районної ради.

Так, була програма, затверджена сесією районної ради, і була проведена оптимізація мережі навчальних закладів району.

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Питання зараз на часі. Якщо ми зараз проводимо оптимізацію, то нам виділяють безкоштовно шкільний автобус, а інакше нам самим прийдеться вишукувати кошти для його придбання, а це - 1,5 млн.грн.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Я в цьому питанні підтримую Мосійчука А.М., і в голосуванні буду утримуватись. Це питання треба більш детально вивчити. І закликаю депутатів уважно віднестися до вирішення цього складного питання.

Швайко О.О. – сільський голова Кутинської сільської ради.

Що буде кращого для Кутинської ЗОШ І-ІІІ ст. із проведенням цієї оптимізації?

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Для дітей буде краще навчатися в більших класах, для них буде більше спілкування, більший розвиток особистості. Бо діти в малих школах звикли, що з ними окремо працює педагог, а треба звикати, коли в класі 20 учнів. Якщо говорити про духовне, то ми повинні готувати дітей до життя у великих соціумах, у великих містах. В цьому питанні чи більше економіки, чи більше духовності, то вам визначати. Оптимізація буде проведена і ми дійдемо і до Олександрово, до Острівська і до інших малих шкіл.

Полюхович В.А. – депутат районної ради.

Я змінила три школи і хочу сказати, що це дуже тяжко. Кожен раз звикати до нового класу і до нових вчителів важко. Це стрес і велике приниження. Це також треба врахувати.

Мельник П.В. – начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Так. Але чим раніше дитина ввійде в новий колектив, тим скоріше вона адаптується там і звикне. Потім після дев’ятого класу дитині буде важче адаптуватися в місті і у великому колективі, а особливо після свого класу із двох учнів.

Чепура М.Ф. – депутат районної ради.

Мій син також навчався в маленькій школі, а потім переходив до більшої. Я хочу сказати, що багато ще залежить і від дитини. Хто хоче вчитися, той і самостійно опрацьовує шкільну програму, незалежно скільки учнів у класі. Мені шкода Задовженської школи, але це вимоги сучасності.

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Задовженська школа не закривається. Зберігається початкова ланка. Приміщення буде збережене, майно також все залишиться в школі. Тож 1-4 класи навчаються. В 5-9 класах 15 учнів. Дев’ятого класу взагалі немає. От ці 15 учнів і будуть переведені в Кутинську ЗОШ І-ІІІ ст..

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Шановні депутати, так як надійшла пропозиція від депутата Мосійчука А.М. про доповнення проекту рішення пунктом щодо розроблення програми оптимізації шкільних закладів району.

Але спочатку вношу пропозицію проект по даному питанню прийняти за основу.

Хто за? Проти?  Утримався?

Голосували: за – 20;

проти – 0 ;

утримались - 8. (Протокол лічильної комісії № 6 додається).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Ставлю на голосування пропозицію депутата Мосійчука А.М. доповнити проект рішення ще одним пунктом, а саме - про створення програми оптимізації навчальних закладів району. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався?

Голосували: за - одноголосно.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Пропоную проект рішення із зазначеного питання прийняти зі змінами і доповненнями в цілому. Хто за? Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за - одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 7 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 38, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – Про районну програму „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки. Проект рішення з даного питання  також вам роздано.

Доповідає по даному питанню Мельник Павло Володимирович - начальник  відділу освіти райдержадміністрації.

СЛУХАЛИ: 3. Про районну програму „Шкільний автобус” на 2016-2020 роки.

(Мельник П.В. зачитав проект рішення з даного питання).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які будуть питання до доповідача? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 8 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 39, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного – „Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Зарічненському районі на 2015-2017 роки”. Слово для виступу надається  Ширінзі С.Ф. – заступнику голови райдержадміністрації.

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Зарічненському районі на 2015-2017 роки.

(Ширінга С.Ф. – заступник голови райдержадміністрації, зачитав проект рішення і коротко ознайомив присутніх із змінами до програми та про фінансування в розмірі 11,0 тис.грн. для впровадження електронного документообігу в центрі надання адміністративних послуг).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які запитання до Сергія Федоровича? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 9 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 40, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду  наступного питання порядку денного  сесії  -

Про внесення змін до районної програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014-2017 роки. Слово надається Конопліцькому В.А. – керівнику апарату райдержадміністрації.

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

В дану програму внесені зміни до п.3, забезпечення послугами оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Передбачено коштів на цей рік було 36 тис.грн.

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Які саме категорії дітей?

Конопліцький В.А. – керівник апарату райдержадміністрації.

Маються на увазі діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування і опіки.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які ще запитання до Валентина Анатолійовича? Не має?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 10 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 41, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду  наступного питання порядку денного  сесії  -

Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням районної ради від 26 червня 2013 року № 314.

Слово для виступу надається Машталяру М.С. – головному лікарю КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

(Ознайомлює присутніх з даною програмою та проектом рішення).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які будуть запитання до доповідача?Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і вцілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 11 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 42, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду  наступного питання порядку денного  сесії  - Про внесення змін до заходів щодо забезпечення спеціальними сумішами для лікувального харчування та диспансеризації хворих на фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 605.

Слово для виступу надається Машталяру М.С. – головному лікарю КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

Проект рішення з даного питання  також вам роздано. Змін та доповнень до проекту даного рішення не поступало.

Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

(Ознайомлює присутніх з даною програмою та проектом рішення).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які будуть запитання до доповідача?

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Розкажіть докладніше про дане захворювання. Скільки хворих є в Зарічненському районі?

Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

В нашому районі дітей хворих на фенілкетонурію не багато. Ця хвороба може успадковуватись, а може розвиватися протягом життя дитини. Частіше ця хвороба передається спадково. Це генетичний дефект, коли організм дитини не може перероблювати білок і потребує спеціального лікувального харчування. Протягом всього життя людина повинна дотримуватись дієти.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які ще будуть запитання до доповідача? Немає?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – одноголосно. (Протокол лічильної комісії № 12 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 43, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду  наступного питання порядку денного  сесії  -

Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2015 рік.  Доповідає Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації. (Доповідає про звіт щодо виконання районного бюджету за 2015 рік).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які запитання до доповідача? Не має?

Вношу пропозицію - проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Приймається.

Голосували: за – 27;

проти – 0 ;

утримався - 1. (Протокол лічильної комісії № 13 додається).

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 44, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до розгляду  наступного питання порядку денного сесії  -

Про  внесення змін до районного бюджету на 2016 рік.

Проект рішення з даного питання  також вам роздано.

Слово для озвучення проекту рішення надається Солодкій О.І. - начальнику фінансового управління райдержадміністрації.

Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації. (Доповідає про внесенні зміни до районного бюджету на 2016 рік).

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Які будуть запитання до Олени Іванівни?

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Скажіть, будь ласка, на яку суму був зменшений резервний фонд?

Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Так, в цьому рішенні резервний фонд був зменшений на суму 140 тис. грн. за рахунок того, що коли ми робили формульний обрахунок видатків при формуванні бюджету на 2016 рік, кошти, які не забезпечені на дитячі садочки – ми віднесли до резервного фонду. А зараз ми знімаємо ці 140 тис. і віддаємо на сільські ради. А залишається у нас резервний фонд в обсязі 120 тис. грн. на 2016 рік.

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Мене ще цікавить таке питання по резервному фонду-чи можна розробити програму по ліквідації торф’яних пожеж?

Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Ці кошти по резервному фонду, вони і є як основний напрямок на використання на погашення цих пожеж,але відповідно до постанови №415 по використанню цих коштів, збирається комісія і розглядає звернення від пожежної частини чи від сільських голів, розглядає дане питання і направляються кошти прямо розпорядженням голови райдержадміністрації без внесення змін. Звітуємо ми, так як було оголошено в 2015 році було використано 65 тис., 109 тис. лишилось на резервному фонді .

Клімович П.П. – депутат районної ради.

Хто входить до складу комісії?

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Це Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До цієї комісії входить начальник ДСНС Денисюк, наш інспектор Мовчун, Держлісгосп, фінансове управління, водне господарство. Комісія збирається періодично, сьогодні було засідання перед сесією, були обласні пожежники, вироблявся механізм роботи по упередженню торф’яних пожеж. Сьогодні визначався механізм негайного оповіщення про пожежі, який буде порядок використання коштів, хто буде задіюватись, тому що кошти, які ми виділяємо з резервного фонду, то вони не використовуються адміністрацією. Вони використовуються або управлінням водного господарства, або пожежною частиною, або як в минулому році залучали приватний екскаватор, щоб викопати котлован для того, щоб була вода. Тобто укладається договір з виконавцем робіт, який подає акт виконаних робіт, розрахунки і відповідно до цих документів проводиться оплата їм за ці послуги.

Полюхович А.І. – депутат районної ради.

Нам необхідно краще працювати в цьому напрямку,виділяти більше коштів.

Смаглюк А.Ф. – голова райдержадміністрації.

Анатолій Іванович, є там 120 тис. - це достатньо. З сьогоднішнього дня  розпочато підготовку до цих пожеж. Були з обласного управління, були сільські голови. Чим раніше ми локалізуємо ділянку горіння, тим буде дешевше для всіх.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

В кого із депутатів ще будуть запитання до Олени Іванівни? Немає?

Вношу пропозицію прийняти проект рішення з даного питання за основу і в цілому. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Утримався?   Приймається.

Голосували: за – 27;

проти – 0 ;

утримався - 1. (Протокол лічильної комісії № 14 додається).

 

Районна рада

в и р і ш и л а :

Рішення № 45, додається

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Переходимо до наступного питання порядку денного  сесії  - Різне.

Шановні депутати!

Помер наш колега, лікар Борівської амбулаторії Назаров Микола Данилович. Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання.

( Хвилина мовчання )

Шановні депутати!

Прошу повідомити виконавчий апарат районної ради про графік прийому громадян для подальшого оприлюднення цієї інформації по сільських радах і на сайті районної ради.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хто ще бажає виступити?

Чепура М.Ф. – депутат районної ради.

Вношу пропозицію встановити меморіальну дошку Назарову М.Д. на території Борівської амбулаторії.

Машталяр М.С. – головний лікар КЗОЗ „Зарічненський районний центр ПМСД” Зарічненської районної ради.

Колектив працює в цьому напрямку.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хто ще бажає виступити?

Полюхович А.І. - депутат районної ради,який усно поділився досвідом щодо розвитку малого і середнього бізнесу в Польщі, а також вніс пропозицію щодо розвитку бізнесу в сфері садівництва і огородництва в Зарічненському районі.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Хочу звернутись до сільських голів, щоб ви визначились із такими людьми, які дійсно проявляють ініціативу в напрямку розвитку бізнесу.

Місюра А.А. – заступник голови районної ради.

Є ще бажаючі до виступу? Немає?

Шановні депутати та запрошені!

Позачергову четверту сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою.

( Звучить Державний Гімн України )

Заступник голови районної ради                                                               А.А.Місюра

Додаток № 1

до протоколу позачергової четвертої сесії

районної ради від 24 лютого 2016 року

СПИСОК

присутніх депутатів Зарічненської районної ради

на позачерговій четвертій сесії районної ради

сьомого скликання

1.Алексіюк Тамара Гнатівна

2.Банько Василь Віталійович

3.Брень Віра Василівна

4.Димарчук Сергій Леонтійович

5.Кардач Сергій Миколайович

6.Клімович Павло Петрович

7.Командік Ольга Василівна

8.Конопліцька Світлана Андріївна

9.Корнійчук Василь Зіновійович

10.Крупко Людмила Іванівна

11.Курадовець Ірина Андріївна

12.Кутинець Катерина Василівна

13.Мельник Павло Володимирович

14.Місюра Аркадій Аркадійович

15.Мітітюк Олег Дмитрович

16.Мосійчук Анатолій Миколайович

17.Мойсієвич Руслан Миколайович

18.Полюхович Анатолій Іванович

19.Полюхович Віра Анатоліївна

20.Полюхович Тетяна Степанівна

21.Прохор Олександр Володимирович

22.Сарич Віталій Сергійович

23.Смаглюк Анатолій Федорович

24.Сорочиць Лідія Павлівна

25.Філончук Леонід Михайлович

26.Харковець Володимир Миколайович

27.Чепура Микола Федорович

28.Черевко Леонід Іванович

Додаток № 2

до протоколу позачергової четвертої сесії

районної ради від 24 лютого 2016 року

СПИСОК

присутніх запрошених на позачерговій

четвертій сесії районної ради

сьомого скликання

1. Ширінга С.Ф. – заступник голови райдержадміністрації.

2. Конопліцький В.А.- керівник апарату райдержадміністрації.

3. Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

4. Алексіюк Р.В. - начальник Зарічненського відділення Дубровицької МДПІ.

5. Полюхович Ю.І. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі РДА.

6. Нагорнюк О.М. – співробітник Дубровицького МРВ УСБУ в Рівненській області.

7. Машталяр М.С. - головний лікар КЗОЗ Зарічненський районний центр ПМСД.

8. Дубінецька О.І. – начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ районної держадміністрації.

9. Безменський С.І. – завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громад кістю апарату райдержадміністрації.

10. Полюхович В.І. – завідувач сектору оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.

11. Велінець М.М. – начальник Зарічненського управління водного господарства.

12. Шикіло С.І. – начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

13. Калюта С.М. – начальник відділу Держгеокадастру у Зарічненському районі.

14. Ломако В.О. – Зарічненський селищний голова.

15. Мельник Р.М. – Борівський сільський голова.

16. Шепелевич В.Д. – Дібрівський сільський голова.

17. Харковець П.С. – Кухченський сільський голова.

18. Черевко Л.О. – Кухітсько-Вільський сільський голова.

19. Кушнерук В.Ф. – Локницький сільський голова

20. Захаревич О.І. – Морочненський сільський голова.

21. Свирид В.М. – Неньковицький сільський голова.

22. Ташликович В.М. – Нобельський сільський голова.

23. Слободянюк С.О. – Новорічицький сільський голова.

24. Прохорович Г.К. – Перекальський сільський голова.

25. Ошурко О.П. – Річицький сільський голова.

26. Полюхович В.І. – Серницький сільський голова.

27. Кулачок М.І. – Омитський сільський голова.

28. Прус І.І. – учасник АТО.

Протокол № 1

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

щодо затвердження  порядку денного та регламенту роботи позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання (за основу)

 

Від 24 лютого 2016 року

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

 

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол № 2

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

щодо включення до проекту порядку денного та регламенту роботи позачергової четвертої сесії районної ради питань: «Про внесення змін до заходів  щодо забезпечення спеціальними сумішами  для лікувального харчування та диспансеризації хворих на  фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної радивід 07 жовтня 2015 року № 605»; «Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки», затвердженої рішенням районної ради  від 26 червня 2013 року № 314» та внесеної рекомендації постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики і президії районної ради про викладення власної назви проекту питання порядку денного «Про припинення юридичної особи – Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та утворення на її базі відокремленого підрозділу (філії) школи вищого ступеня»  у новій редакції:

«Про ліквідацію юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області»

та  затвердження порядку денного та регламенту роботи позачергової четвертої сесії районної ради сьомого скликання із змінами в цілому.

Від 24 лютого 2016 року

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

V

 

 

 

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

 

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол № 3

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

Про депутатський запит депутата районної ради Сорочиць Л.П. про вирішення питання щодо ремонту електротрансформатора (за основу  та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол № 4

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

Про депутатський запит депутата районної ради Чепури М.Ф. про вирішення питання щодо ремонту понтонно-мостової переправи на р. Стир (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

 

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол № 5

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про ліквідацію юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області». (за основу)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

 

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

 

 

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

 

 

V

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

 

 

V

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

 

 

V

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

 

 

V

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

 

V

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

 

 

V

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

 

 

V

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

 

 

V

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

20

-

8

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол № 6

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

щодо пропозиції депутата районної ради Мосійчука А.М. по питанню порядку денного «Про ліквідацію юридичної особи Задовженської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області та відкриття на її базі філії Кутинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області». (із змінами вцілому)

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

 

V

 

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

 

 

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

(підпис)

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

(підпис)

 

Протокол № 7

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про районну програму «Шкільний автобус» на 2016 – 2020 роки». (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

 

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

 

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол №  8

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Зарічненському районі на 2015-2017роки».(за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол №  9

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про внесення змін до районної програми відпочинку та оздоровлення  дітей на 2014 - 2017 роки» (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

 

Протокол №  10

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про внесення змін до районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки», затвердженої рішенням районної ради  від 26 червня 2013 року № 314» (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол №  11

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

«Про внесення змін до заходів  щодо забезпечення спеціальними сумішами  для лікувального харчування та диспансеризації хворих на  фенілкетонурію Зарічненського району затверджених рішенням районної ради від 07 жовтня 2015 року № 605» (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

На  засіданні присутні:

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

 

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

V

 

 

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

28

-

-

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол №  12

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про звіт щодо виконання районного бюджету за 2015 рік» (за основу та в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

 

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

 

 

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

 

 

V

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

27

-

1

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька

 

Протокол №  13

засідання лічильної комісії з підрахунку голосів

відкритого поіменного голосування з питання:

 

«Про внесення змін до районного  бюджету на 2016 рік» (за основу і в цілому)

 

Від 24 лютого 2016 року

 

На  засіданні присутні:

 

Голова лічильної комісії: Чепура Микола Федорович

Члени  лічильної комісії: Курадовець Ірина Андріївна, Конопліцька Світлана_Андріївна

п/п

Прізвище, ім҆я, по батькові депутата

За

Проти

Утримався

Не взяв участі в голосуванні

Відсутній

1

Алексіюк

Тамара Гнатівна

V

 

 

 

 

2

Банько

Василь Віталійович

V

 

 

 

 

3

Брень

Віра Василівна

V

 

 

 

 

4

Димарчук

Сергій Леонтійович

V

 

 

 

 

5

Кардач

Сергій Миколайович

V

 

 

 

 

6

Клімович

Павло Петрович

V

 

 

 

 

7

Командік

Ольга Василівна

V

 

 

 

 

8

Конопліцька

Світлана Андріївна

V

 

 

 

 

9

Корнійчук

Василь Зіновійович

V

 

 

 

 

10

Крупко

Людмила Іванівна

V

 

 

 

 

11

Курадовець

Ірина Андріївна

V

 

 

 

 

12

Кутинець

Катерина Василівна

V

 

 

 

 

13

Мельник

Павло Володимирович

V

 

 

 

 

14

Місюра

Аркадій Аркадійович

V

 

 

 

 

15

Мітітюк

Олег Дмитрович

V

 

 

 

 

16

Мосійчук

Анатолій Миколайович

 

V

 

 

 

 

17

Мойсієвич

Руслан Миколайович

V

 

 

 

 

18

(Назаров

Микола Данилович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

19

Полюхович

Анатолій Іванович

 

 

 

V

 

 

20

Полюхович

Віра Анатоліївна

V

 

 

 

 

21

Полюхович

Тетяна Степанівна

V

 

 

 

 

22

Прохор

Олександр Володимирович

V

 

 

 

 

23

Пуха

Анатолій Федорович

 

 

 

 

V

24

Сарич

Віталій Сергійович

V

 

 

 

 

25

Смаглюк

Анатолій Федорович

V

 

 

 

 

26

Сорочиць

Лідія Павлівна

V

 

 

 

 

27

Філончук

Леонід Михайлович

V

 

 

 

 

28

(Харкевич

Ігор Олександрович)

 

 

 

 

У зв҆язку зі смертю

29

Харковець

Володимир  Миколайович

V

 

 

 

 

30

Чекун

Ірина Василівна

 

 

 

 

V

31

Чепура

Микола Федорович

V

 

 

 

 

32

Черевко

Леонід Іванович

V

 

 

 

 

33

Шрамович

Тамара Дмитрівна

 

 

 

 

V

34

Шулюк

Богдан Семенович

 

 

 

 

V

 

Всього:

27

-

1

-

6

Голова лічильної комісії:         _____________                     М. Чепура

Члени лічильної комісії:           _____________                     І. Курадовець, С. Конопліцька