Головне управління статистики у Рівненській області інформує

Соціально-економічне становище Зарічненського району у січні–квітні 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 34,9 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення скоротилась на 24 особи.

Порівняно із січнем–березнем 2018р. обсяг природного скорочення зменшився на 14 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні 2019р. становила 97 осіб, померлих – 121 особу.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2019р. становила 663 особи. У загальній кількості безробітних 70% – особи, які проживають у сільській місцевості, 53,2% – жінки, 41,6% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2019р. становила 23. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 29 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2019р. становив 1192 грн, що дорівнює 28,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у І кварталі 2019р. становила 6132 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Порівняно з I кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 15,6%.

Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2019р. на 26,2%, або на 2179 грн, не досягав середньообласного рівня (8311 грн).

Соціальний захист

У січні–квітні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 39 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 26 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2019р. становила 88,1 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 57,3 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. склав 2225 грн.

Крім того, 1,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 4,8 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств на суму 3,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3384,7 грн.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2019р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 16,0 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 453,2 грн капітальних інвестицій.

Будівництво

У січні–березні 2019р. в районі прийнято в експлуатацію 4,9 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 38,7% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 6,5%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 294,5 тис.дол. США, імпорт – 88,1 тис.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно у 4,1 раза і 9,3 раза. Позитивне сальдо склало 206,4 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі.

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного походження.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, Литву, Польщу, Бельгію.

Товарна структура імпорту представлена засобами наземного транспорту, крім залізничного.