Оголошення про проведення конкурсного відбору

Оголошення

про проведення конкурсного відбору на посаду директора комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області

 

Сектор  освіти Зарічненської районної державної адміністрації оголошує з 05.10.2020 конкурсний відбір на посаду директора комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області, яка знаходиться за адресою: вул.. Фестивальна, 6, смт. Зарічне, Зарічненський район, Рівненська область.

Оплата праці відповідно до 15 тарифного розряду.

 

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

 

громадянство України;

вільне володіння державною мовою;

вища педагогічна освіта ступеня не нижче магістра;

стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;

організаторські здібності;

досвід упровадження педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

письмову заяву про участь у конкурсі;

резюме (у довільній формі);

копію паспорта громадянина України;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

(Документи (крім заяви) про участь у конкурсі подаються в запечатаному вигляді до сектору освіти Зарічненської РДА. Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент).

Прийом документів претендентів для участі у конкурсному відборі  здійснюється в термін з 05.10.2020 року до  09.10.2020 року з 09.00 до 18.00 (понеділок – четвер) та з 09.00 до 17.00 (п’ятниця).

 

Конкурс проводиться поетапно:

прийняття рішення про оголошення конкурсного відбору та затвердження складу конкурсної комісії;

оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відборуна офіційному веб-сайті Зарічненської районної ради;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів;

презентація проєкту стратегії розвитку Центру та визначення її результатів;

визначення переможця конкурсного відбору;

оприлюднення результатів конкурсу.

 

Конкурс проводиться 15.10.2020 за адресою: сектор освіти Зарічненської РДА вул.. Фестивальна, 6, смт. Зарічне, Зарічненський район, Рівненська область.

 

Додаткову інформацію стосовно конкурсного відбору може надати голова конкурсної комісії  Мельник Павло Володимирович, тел. 3-01-38.

 

Додаток 1

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився ____   ________________  19___  р., документ, що посвідчує особу

(серія _____________________  № _______________________), виданий

____________________________________________________________________________________________________________________________________

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів

для оновлення моїх персональних даних.

 

______  ________________  20___ р.                      ________________________

(підпис)