Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

Головна статті
Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників
Сторінка 2
Сторінка 3
Всі сторінки

Оголошення

про проведення конкурсного відбору

на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (консультантів, практичного психолога)

комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради

Рівненської області

Сектор освіти Зарічненської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (консультантів (7 ставок), практичного психолога (1 ставка)) комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області, яка знаходиться за адресою: 34000, Рівненська область, Зарічненський район, селище міського типу Зарічне, вулиця Фестивальна, будинок 6.

 

Найменування посади:

Педагогічні працівники (консультанти) комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області з питань:

- Початкової освіти, дошкільної освіти(1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): надання консультативної підтримки вчителям початкових класів, вихователям груп подовженого дня закладів загальної середньої освіти з питань впровадження реформи «Нова українська школа», організації та забезпечення освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів у початковій школі, розроблення освітніх, навчальних програм (інтегрованих курсів) та документів, підвищення професіоналізму та педагогічної майстерності педагогів; забезпечення професійного консультування педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з проблем сучасного розвитку дошкільної освіти, підвищення професіоналізму та педагогічної майстерності педагогів, організації освітнього процесу, розроблення освітніх, навчальних програм та документів закладу, трансформування наукових ідей у педагогічну практику педагогічних працівників закладів дошкільної освіти; координація діяльності професійних спільнот вчителів початкових класів, педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

- Іноземної мови, зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, кадрових питань: супервізія, сертифікація, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, атестація (1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів іноземної мови закладів загальної середньої освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчального предмету, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх навчальних програм, документації; координація діяльності професійних спільнот вчителів іноземної мови. Організація консультативної допомоги закладам освіти з кадрових питань: організації сертифікації педагогічних працівників, підвищення їх фахового рівня, атестації, проведення супервізії.

- Математики, фізики, інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, дистанційного навчання, розроблення внутрішніх документів закладів освіти (1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів математики, інформатики, фізики закладів загальної середньої освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, використання технологій дистанційного навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), документації;координація діяльності професійних спільнот вчителів математики, інформатики, фізики. Забезпечення розвитку інноваційного освітнього середовища шляхом  упровадження інформаційно-комп’ютерних  технологій  в освітній процес закладів освіти.Професійна підтримка педагогічних працівників закладів освіти щодо особливостей організації освітнього процесуз використанням технологій дистанційного навчання.

- Хімії, біології, екології, географії, економіки, природознавства, консультативний супровід упровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти інноваційної діяльності, наукових пошуків та  експериментальної роботи, патронаж закладів загальної середньої освіти, які мають статус експериментальних, базових, опорних(1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів хімії, біології, екології, географії, економіки, природознавства закладів загальної середньої освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), документації; координація діяльності професійних спільнотвчителів хімії, біології, екології, географії, економіки, природознавства. Здійснення консультативного супроводу впровадження в освітній процес закладів загальної середньої освіти інноваційної діяльності, наукових пошуків та  експериментальної роботи, патронаж закладів загальної середньої освіти, які мають статус експериментальних, базових, опорних.

- Української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, курсів духовно-морального спрямування, організації профільного навчання та допрофільної підготовки учнів, роботи з обдарованими учнями (1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, курсів морально-духовного спрямування закладів загальної середньої освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), документації; координація діяльності професійних спільнотвчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, правознавства, громадянської освіти, курсів морально-духовного спрямування.

- Предметів художньо-естетичного циклу, виховної роботи, позашкільної освіти, шкільних бібліотекарів, музейної справи, роботи педагогічних працівників щодо конкурсного відбору підручників у програмі ІСУО (1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів предметів художньо-естетичного циклу, шкільних бібліотекарів закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників закладівпозашкільної освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), документації; надання консультативної допомоги в організації музейної справи, роботі педагогічних працівників щодо конкурсного відбору підручників у програмі ІСУО; координація діяльності професійних спільнот вчителів предметів художньо-естетичного циклу, шкільних бібліотекарів закладів загальної середньої освіти, педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, керівників музеїв.

- Фізичної культури, Захисту України, військово-патріотичного виховання, основ здоров’я, трудового навчання,технологій, цивільного захисту (1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): забезпечення консультативної підтримки вчителів фізичної культури, Захисту України, основ здоров’я, трудового навчання, технологій  закладів загальної середньої освіти з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесуза різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання, підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму, творчої ініціативи педагогів, розроблення освітніх, навчальних програм, документації; координація діяльності професійних спільнот вчителів фізичної культури, Захисту України, основ здоров’я, трудового навчання, технологій.Здійснення консультаційного супроводу закладів освіти з питань організації цивільного захисту, надання консультаційної та методичної допомоги з ведення документації з ЦЗ, проведення заходів з ЦЗ, формування заявок закладів освіти на проходження функціонального навчання з питань ЦЗ.

 

Педагогічні працівники (психолог) комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області(1 ставка, посадовий оклад за 14 тарифним розрядом): надання психологічної підтримки педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, фахівцям інклюзивно-ресурсного центру; забезпечення консультативної підтримки працівників психологічної служби закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсного центру з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку, організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти з урахуванням особливостей викладання навчальних предметів, використання технологій дистанційного навчання. Забезпечення консультативної підтримки педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з питань інклюзивного навчання та індивідуальних форм навчання: педагогічного патронажу, сімейного (домашнього) навчання, екстернатної форми здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти, організації освітнього процесу з учнями, що мають особливі освітні потреби, в умовах інклюзивного навчання та дітей, що здобувають освіту за індивідуальними формами, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, розроблення освітніх навчальних програм з навчальних предметів для дітей з особливими освітніми потребами та індивідуальних програм розвитку, документів з питань організації зазначених форм навчання, впровадження інноваційних форм і прийомів роботи з учнями з особливими освітніми проблемами; сприяння професійній підготовці педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного та індивідуального навчання.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

На посаду педагогічного працівника комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області призначається особа,             яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, організаторські здібності, досвід упровадження педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Положення про проведення конкурсного відбору на посади педагогічних працівників Центру, затвердженого сектором освіти Зарічненської районної державної адміністрації.

Перелік документів, що подаються до конкурсної комісії:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи:

письмову заяву про участь у конкурсі;

резюме (у довільній формі);

копію паспорта громадянина України;

копію трудової книжки;

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

письмову згоду на збір та обробку персональних даних (додаток 1).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

Терміни та місце подання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсному відборі подаються юрисконсультусектору освіти Зарічненської районної державної адміністрації Полюхович Ю.Л. за адресою: смт Зарічне, вул. Фестивальна, 6 в термін з  04 листопада  2020 року до  10 листопада 2020 року з 09.00 до 18.00 (понеділок – четвер) та з 09.00 до 17.00 (п’ятниця).

Документи (крім заяви) про участь у конкурсі подаються в запечатаному вигляді до сектору освіти Зарічненської районної державної адміністрації та реєструються як вхідна кореспонденція сектору освіти.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Телефон для довідок (0362)3-01-38.

Дата та місце початку конкурсного відбору:

Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.

Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:

знання законодавства у сфері освіти;

знання з питань планування та визначення траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, проведення супервізії, розроблення внутрішніх документів закладу освіти, освітніх програм, навчальних програм з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання.

Складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди відбудеться 12 листопада 2020 року за адресою: смт Зарічне, вул. Фестивальна, 6  (актова зала сектору освіти Зарічненської районної державної адміністрації)

Додаток 1

До Положення про проведення

Конкурсного відбору на посади педагогічних працівників комунальної установи «Зарічненський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Зарічненської районної ради Рівненської області

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився ____   ________________  19___  р., документ, що посвідчує особу

(серія _____________________  № _______________________), виданий

__________________________________________________________________________

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів

для оновлення моїх персональних даних.

 

______  ________________  20___ р.                      ________________________

(підпис)

 

 

Орієнтовний перелік питань

для перевірки знання законодавства України у сфері освіти,

особливостей організації освітнього процесу у закладах освіти,

педагогічних новацій, технологій тощо

Закон України «Про освіту» від 05вересня2017 року № 2145-VIII.

Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року № 463-IX.

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року               № 2628-III.

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року          № 1841-III.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013).

Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у Новій українській школі (указ Президента України від 25 травня 2020  року №195/2020).

Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 672).

Положення про інклюзивно-ресурсний центр (постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 617).

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 20 грудня 2011 року № 1473 та наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135).

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 року № 1094).

Концепція розвитку педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 року № 776).

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (наказ Міністерства соціальної політики України від 10 серпня 2018 року № 1143).

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти на період до 2029 року «Нова українська школа» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року             № 988-р).

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800  зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1133).

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522 зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 року № 1352, наказами Міністерства освіти і науки України від 31 березня 2015 року № 380 та від 11 липня 2017 року № 994).

Деякі питання організації та проведення супервізії (наказ Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2019 року № 1313).

Державний стандарт початкової освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року  № 688).

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392).

Що входить до системи освіти?

Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

Що містить освітня програма?

Хто приймає рішення про використання закладом загальної середньої освіти освітньої програми?

Хто затверджує освітню програму, розроблену не на основі типової освітньої програми?

Що визначає стандарт освіти?

На основі якого документа розробляється освітня програма?

Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?

Що включає академічна свобода педагогічного працівника?

Що включає в себе робочий час педагогічного працівника?

Що передбачає професійний розвиток педагогічних працівників?

Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

Які основні види підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачені у Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800?

Які основні напрями підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти передбачено у Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800?

Яка загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів?

У який спосіб педагогічна рада закладу освіти забезпечує організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

За якої умови результати підвищення кваліфікації в закладі освіти не потребують окремого визнання і підтвердження?

Хто визнає результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у суб’єктів освітньої діяльності, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації (акредитованої освітньої програми)?

Що означає «якість освіти»?

Що означає «якістьо світньої діяльності»?

Що може включати система забезпечення якості освіти в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?

Що належить до системи зовнішнього забезпечення якості освіти?

Який орган/установа проводить інституційний аудит?

Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту в позаплановому порядку?

У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником (без проведення самої процедури атестації)?

Що вважається порушенням академічної доброчесності?

Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?

У який спосіб керівник закладу загальної середньої освіти мотивує педагогічних працівників до виконання обов’язків педагога-наставника?

На що спрямовується не менше 10 відсотків загальної кількості годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника, що оплачується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів?

Що відбувається за результатами атестації педагогічного працівників?

Що визначає модель нанавчальна програма?

На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?

Яка роль учителя в Новій українській школі відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

Що визначає індивідуальна програма розвитку?

На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?

Хто може бути асистентом учня?

Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

З якою метою утворюються інклюзивно-ресурсні центри?

З якою метою здійснюється сертифікація педагогічних працівників?

Що передбачає сертифікація педагогічних працівників?

Які складники освіти дорослих  визначені державою?

Які установи забезпечують наукове і методичне забезпечення освіти відповідно до Закону України «Про освіту?

Які основні завдання центрів професійного розвитку педагогічних працівників відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 29 липня  2020 року № 672?

З яких питань організовують та проводять консультування центри професійного розвитку педагогічних працівників, відповідно до покладених на них завдань?

Що означає «траєкторія професійного  розвитку педагогічного працівника»?

Які ключові функції супервізора?

Які методи проведення супервізії за джерелом інформації?

Якими є результати проведення супервізії для педагогічного працівника?