Рекомендації та протокол від 26.12.18.та 27.12.18

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

засідання постійної комісії районної ради з   питань

бюджетно-фінансової та податкової політики

Від 26 грудня 2018 року

Порядок денний: 1. Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету.

2. Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік;

3. Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік;

4. Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році.

5. Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році.

Порядок денний від 27 грудня 2018 року:

6. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Керуючись ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

 

в и р і ш и л а:

По питанню порядку денного 1. «Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету»:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету»;

1.2.          збільшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік за кодом 41040100 „Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету” на суму 389700 гривень;

1.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету  на суму 389700  гривень;

1.4. внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів:  розподіл дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету Омитській сільській раді на суму 68900 гривень, розподіл стабілізаційної дотації сільським бюджетам здійснюється відповідно до незабезпеченості коштами на заробітну плату працівників бюджетних установ з врахуванням перевиконання  доходів бюджетів згідно з додатком, додається;

1.5. затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1;

1.6. Фінансовому управлінню внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік  та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

По питанню порядку денного 2. «Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік»:

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

2.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік»;

2.2. зменшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік  за кодом 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету ” на суму 100416,20 гривень;

2.3. зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету на суму  100416,20 гривень;

2.4.  внести зміни за головними розпорядниками коштів за  програмною та економічною класифікацією видатків згідно з додатком 2;

2.5. Фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

По питанню порядку денного 3. «Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік»:

3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

3.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік»;

3.2.          збільшити   доходи   загального  фонду  районного  бюджету  на 2018 рік  за кодом 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету” в сумі 129600 гривень;

3.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету   в сумі  129600 гривень;

3.4. затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на оплату  праці з нарахуваннями в сумі     129600 гривень згідно з додатком 3.;

3.5. Фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

По питанню порядку денного 4. «Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році»:

4. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

4.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році»;

 

4.2. збільшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році» на суму 2920207,94 гривень;

4.3. погодити зміни до плану асигнувань видатків загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році згідно додатку 4, що додається;

4.4. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

 

По питанню порядку денного 5. Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році.

5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

5.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році».

5.2. Зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050700 „Субвенція з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”   на суму 15000,00 гривень.

5.3. Зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків  субвенції з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2018 році згідно з додатком 5.

Рішення від 27 грудня 2018 року,  з питання порядку денного 6. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

6.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

6.2. збільшити   доходи  загального фонду  районного бюджету  по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі        828000 гривень за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  Зарічненського району.

6. 3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму  828000 гривень   за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  згідно додатком 6.

6.4. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету в сумі  565000 гривень, в тому числі:

- за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 565000 гривень.

6.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  в сумі 565000 гривень,                 в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

6.6. Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету в сумі 565000 гривень  в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

6.7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в тому числі:

Кухотськовільській сільській раді в сумі 62000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Острівськ;

Неньковицькій сільській раді в сумі 55000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Неньковичі;

Серницькій сільській раді в сумі 33000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Серники, вулиця Центральна;

Річицькій сільській рада в сумі 73000 гривень в тому числі на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Привітівка вулиця Центральна в сумі 44000 гривень та придбання дитячого майданчика для с.Річиця в сумі 29000 гривень;

Борівській сільській раді в сумі 11000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Борове вул. Шкільна;

Перекальській сільській раді в сумі 29000 гривень на придбання дитячого майданчика для с. Перекалля.

6.8. Внести зміни та затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету       згідно з додатком 7.

6.9. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Додатки 1 - 7 з питань порядку денного засідань постійної комісії 26-27 грудня 2018 року є невід’ємною частиною протоколу.

 

Головуючий,

Заступник голови постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики                                             П.В. Мельник

 

Секретар постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики                                            С.Л. Димарчук

 

 

УКРАЇНА

ЗАРІЧНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сьоме скликання)

П Р О Т О К О Л

засідання постійної комісії районної ради

з питань бюджетно-фінансової та податкової політики

 

Від 26 грудня  2018 року

Початок об  14.00 год.

Закінчення об 14 год. 45 хв.

Всього членів комісії: 8 чол.

Присутні члени комісій 6 чоловік: Мельник П.В.– заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики, члени комісії: Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С.,   Димарчук С.Л., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.

Відсутні члени комісії: Мітітюк О.Д., Харковець В.М..

На засіданні присутні: Місюра А.А. –  голова районної ради, Філончук Л.М. – заступник голови районної ради, Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Головуючий:  Мельник П.В. - заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Порядок денний: 1. Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету.

2. Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік;

3. Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік;

4. Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році.

5. Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році.

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Шановні депутати, засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь  не менш як половина від загального складу комісії. Присутні п'ять  членів постійної комісії  з питань бюджетно-фінансової та податкової політики (кворум є).

Порядок денний сьогоднішнього засідання  -  1. Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету.

2. Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік;

3. Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік;

4. Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році.

5. Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році.

З даних питань доповідає Солодка О.І., начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Переходимо до розгляду питань порядку денного 1. Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету.

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року № 1080 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 727”, розпорядження голови Рівненської обласної державної аміністрації від 22 грудня 2018 року № 966 „Про розподіл стабілізаційної  дотації з державного бюджету” нам необхідно:

-  збільшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік за кодом 41040100 „Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету” на суму 389700 гривень;

-  збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету  на суму 389700  гривень;

- внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів:  розподіл дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету Омитській сільській раді на суму 68900 гривень, розподіл стабілізаційної дотації сільським бюджетам здійснюється відповідно до незабезпеченості коштами на заробітну плату працівників бюджетних установ з врахуванням перевиконання  доходів бюджетів згідно з додатком 1, додаток вам роздано.

-  затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1.

Виступили: Сарич В.С.- депутат районної ради. Вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету»;

1.2.        збільшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік за кодом 41040100 „Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету” на суму 389700 гривень;

1.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету  на суму 389700  гривень;

1.4. внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів:  розподіл дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету Омитській сільській раді на суму 68900 гривень, розподіл стабілізаційної дотації сільським бюджетам здійснюється відповідно до незабезпеченості коштами на заробітну плату працівників бюджетних установ з врахуванням перевиконання  доходів бюджетів згідно з додатком 1, додається;

1.5. затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1;

1.6. фінансовому управлінню внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік  та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Мельник П.В. – заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Надійшла пропозиція від депутата районної ради Сарича Віталія Сергійовича щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 6 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл дотації з місцевого  бюджету за рахунок стабілізаційної  дотації з державного бюджету»;

1.2. збільшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік за кодом 41040100 „Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету” на суму 389700 гривень;

1.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету  на суму 389700  гривень;

1.4. внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів:  розподіл дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету Омитській сільській раді на суму 68900 гривень, розподіл стабілізаційної дотації сільським бюджетам здійснюється відповідно до незабезпеченості коштами на заробітну плату працівників бюджетних установ з врахуванням перевиконання  доходів бюджетів згідно з додатком 1, додається;

1.5. затвердити розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 1;

1.6. фінансовому управлінню внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік  та подати на затвердження районній раді в установленому порядку;

1.7. Додаток 1 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Питання порядку денного 2. «Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік».

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,  розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації від 20 грудня 2018 року      № 952 „Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік” нам необхідно:

-  зменшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік  за кодом 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету ” на суму 100416,20 гривень;

- зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету на суму  100416,20 гривень;

-  внести зміни за головними розпорядниками коштів за  програмною та економічною класифікацією видатків згідно з додатком 2, який вам роздано.

Виступили: Димарчук С.М.- депутат районної ради. Вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік»;

1.2. зменшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік  за кодом 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету ” на суму 100416,20 гривень;

1.3. зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету на суму  100416,20 гривень;

1.4.  внести зміни за головними розпорядниками коштів за  програмною та економічною класифікацією видатків згідно з додатком 2, додається;

1.5. фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Мельник П.В. – заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Надійшла пропозиція від депутата районної ради Димарчука Сергія Леонтійовича щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 6 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін до районного бюджету  на 2018 рік»;

1.2. зменшити  доходи  загального  фонду районного  бюджету на 2018 рік  за кодом 41051200 „Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету ” на суму 100416,20 гривень;

1.3. зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок субвенції з державного бюджету на суму  100416,20 гривень;

1.4.  внести зміни за головними розпорядниками коштів за  програмною та економічною класифікацією видатків згідно з додатком 2, додається;

1.5. фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку;

1.6. Додаток 2 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Питання порядку денного 3. «Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік».

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня  2018 року № 1003-р „Про перерозподіл та розподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік”, розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації від 20 грудня  2018 року № 953 „Про розподіл додаткового обсягу медичної субвенції  з  державного бюджету місцевим  бюджетам на 2018 рік” нам необхідно:

- збільшити   доходи   загального  фонду  районного  бюджету  на 2018 рік  за кодом 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету” в сумі 129600 гривень;

- збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету   в сумі  129600 гривень;

- затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на оплату  праці з нарахуваннями в сумі     129600 гривень згідно з додатком 3, який вам розданий.

Мельник П.В., заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік»;

1.2.        збільшити   доходи   загального  фонду  районного  бюджету  на 2018 рік  за кодом 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету” в сумі 129600 гривень;

1.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету   в сумі  129600 гривень;

1.4. затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на оплату  праці з нарахуваннями в сумі     129600 гривень згідно з додатком 3, додається;

1.5. Фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Надійшла пропозиція щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 6 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл  субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на 2018 рік»;

1.2.        збільшити   доходи   загального  фонду  районного  бюджету  на 2018 рік  за кодом 41051500 „Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету” в сумі 129600 гривень;

1.3. збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету   в сумі  129600 гривень;

1.4. затвердити розподіл субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я  за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету  на оплату  праці з нарахуваннями в сумі     129600 гривень згідно з додатком 3, додається;

1.5. фінансовому управлінню внести вищезгадані зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку;

1.6. Додаток 3 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Питання порядку денного 4.  Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році.

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету» на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 грудня 2018 року № 967 «Про внесення змін до річного обсягу субвенцій з державного бюджету в 2018 році» нам необхідно:

- збільшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році» на суму 2920207,94 гривень;

- погодити зміни до плану асигнувань видатків загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році згідно додатку 4, який вам роздано.

Також нам необхідно внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Димарчук С.М.- депутат районної ради. Вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році»;

1.2. збільшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році» на суму 2920207,94 гривень.

1.3. погодити зміни до плану асигнувань видатків загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році згідно додатку 4, що додається;

1.4. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

Мельник П.В. – заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Надійшла пропозиція від депутата районної ради Димарчука Сергія Леонтійовича щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 6 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення змін до субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню  на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році»;

1.2. збільшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050200 «Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році» на суму 2920207,94 гривень.

1.3. погодити зміни до плану асигнувань видатків загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків по субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в 2018 році згідно додатку 4, що додається;

1.4. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

1.5. Додаток 4 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Питання порядку денного 5.  Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році.

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно     до     статей    2,   6,   18,   23,   39,   41     Закону    України „Про місцеві державні адміністрації”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України     від 04 березня 2002 року № 256 „Про затвердження порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету”, на виконання розпорядження голови   обласної державної адміністрації  від 17 грудня 2018 року № 932 „Про зміни до показників міжбюджетних трансфертів на 2018 рік” нам необхідно:

- зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050700 „Субвенція з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та приймних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”   на суму 15000,00 гривень;

- зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків  субвенції з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та приймних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2018 році згідно з додатком 5, який вам роздано.

Мельник П.В., заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році»;

1.2. зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050700 „Субвенція з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”   на суму 15000,00 гривень;

1.3. зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків  субвенції з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2018 році згідно з додатком 5.

1.4. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

1.5. Додаток 5 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Мельник П.В. – заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Надійшла пропозиція щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 6 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про внесення змін  до субвенції з  місцевого   бюджету  на  виплату    державної соціальної   допомоги  на  дітей-сиріт   та дітей,    позбавлених батьківського   піклування, грошового забезпечення  батькам-вихователям  і прийомним  батькам за надання соціальних послуг   у   дитячих   будинках сімейного типу    та  прийомних  сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату   послуг   із  здійснення патронату над   дитиною   та виплату    соціальної  допомоги   на   утримання дитини в сім’ї патронатного    вихователя   за    рахунок відповідної    субвенції    з     державного бюджету  у 2018  році»;

1.2. зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету по коду доходів бюджетної класифікації 41050700 „Субвенція з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”   на суму 15000,00 гривень;

1.3. зменшити річний план асигнувань загального фонду бюджету за програмною та економічною класифікацією видатків  субвенції з  місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „Гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у 2018 році згідно з додатком 5.

1.4. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

1.5. Додаток 5 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Засідання постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової та податкової політики від 27 грудня 2018 року. Початок об  16.00 год. Закінчення об 16 год. 30 хв.

Присутні члени комісій 5 чоловік: Мітітюк О.Д. – голова постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики, Мельник П.В.– заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики, члени комісії: Смаглюк А.Ф.,  Сарич В.С.,   Димарчук С.Л..

Відсутні члени комісії: Харковець В.М., Мосійчук А.М., Полюхович А.І.

На засіданні присутні: Місюра А.А. –  голова районної ради, Філончук Л.М. – заступник голови районної ради, Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

За дорученням членів постійної комісії головуючим засідання обрано Мельника П.В. - заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Голосували: «за» - 5 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Мітітюк О.Д., Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В.).

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики. Шановні депутати, на сьогоднішньому, засіданні 27 грудня 2018 року,  присутні п’ять членів постійної комісії (Смаглюк А.Ф., Мітітюк О.Д.,  Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В.) – кворум є.

На розгляд  засідання внесено питання «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», доповідачем з даного питання визначено Солодку О.І.- начальника фінансового управління райдержадміністрації.  Вношу пропозицію розгляд питання порядку денного сьогоднішнього засідання (27.12.2018) включити до протоколу засідання постійної комісії районної ради з питань бюджетно-фінансової та податкової політики, засідання якого відбулося  26 грудня 2018 року.

Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Мітітюк О.Д., Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В.).

Слухали:  Мельника П.В. – заступника голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики. Переходимо до розгляду питання 6 «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Виступили:  Солодка О.І. – начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Відповідно до статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,  розпорядження Кабінету Міністрів України від  05 грудня 2018 року № 934-р „Про деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, пункту 8 рішення сесії районної ради № 280 від 22 грудня 2017 року „Про районний бюджет на 2018 рік” нам необхідно:

- збільшити   доходи  загального фонду  районного бюджету  по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі  828000 гривень за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  Зарічненського району;

- збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму  828000 гривень   за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  згідно додатком 6;

- зменшити видатки загального фонду районного бюджету в сумі 565000 гривень, в тому числі:

- за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 565000 гривень.

- збільшити видатки спеціального фонду бюджету  в сумі 565000 гривень, в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень;

- збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету в сумі 565000 гривень  в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в тому числі:

Кухотськовільській сільській раді в сумі 62000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Острівськ;

Неньковицькій сільській раді в сумі 55000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Неньковичі;

Серницькій сільській раді в сумі 33000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Серники, вулиця Центральна;

Річицькій сільській рада в сумі 73000 гривень в тому числі на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Привітівка вулиця Центральна в сумі 44000 гривень та придбання дитячого майданчика для с.Річиця в сумі 29000 гривень;

Борівській сільській раді в сумі 11000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Борове вул. Шкільна;

Перекальській сільській раді в сумі 29000 гривень на придбання дитячого майданчика для с. Перекалля.

- Внести зміни та затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету  згідно з додатком 7.

Смаглюк А.Ф. голова Зарічненської райдержадміністрації, член постійної комісії. Вніс пропозицію підтримати озвучене питання порядку денного та  по ньому прийняти таке рішення:

  1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

1.2. збільшити   доходи  загального фонду  районного бюджету  по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі        828000 гривень за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  Зарічненського району.

1. 3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму  828000 гривень   за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  згідно додатком 6.

1.4. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету в сумі  565000 гривень, в тому числі:

- за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 565000 гривень.

1.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  в сумі 565000 гривень,                 в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

1.6. Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету в сумі 565000 гривень  в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

1.7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в тому числі:

Кухотськовільській сільській раді в сумі 62000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Острівськ;

Неньковицькій сільській раді в сумі 55000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Неньковичі;

Серницькій сільській раді в сумі 33000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Серники, вулиця Центральна;

Річицькій сільській рада в сумі 73000 гривень в тому числі на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Привітівка вулиця Центральна в сумі 44000 гривень та придбання дитячого майданчика для с.Річиця в сумі 29000 гривень;

Борівській сільській раді в сумі 11000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Борове вул. Шкільна;

Перекальській сільській раді в сумі 29000 гривень на придбання дитячого майданчика для с. Перекалля.

1.8. Внести зміни та затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету згідно з додатком 7.

1.9. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

1.10. Додатки 6, 7 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Мельник П.В. – заступник голови постійної комісії з питань бюджетно-фінансової та податкової політики.

Надійшла пропозиція щодо підтримки та прийняття рішення з даного питання порядку денного. Хто за дану пропозицію прошу голосувати.

Голосували: «за» - 5 чол.  (Смаглюк А.Ф.,  Мітітюк О.Д., Сарич В.С., Димарчук С.Л.,  Мельник П.В..)

Постійна комісія

вирішила:

1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації:

1.1. підготувати  розпорядження голови райдержадміністрації «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

1.2. збільшити   доходи  загального фонду  районного бюджету  по коду доходів 41034500 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі        828000 гривень за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  Зарічненського району.

1. 3. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету на суму  828000 гривень   за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  згідно додатком 6.

1.4. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету в сумі  565000 гривень, в тому числі:

- за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 565000 гривень.

1.5. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету  в сумі 565000 гривень,  в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

1.6. Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) районного бюджету в сумі 565000 гривень  в тому числі за рахунок:

- коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 565000 гривень.

1.7. Внести зміни до обсягів міжбюджетних трансфертів за рахунок  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в тому числі:

Кухотськовільській сільській раді в сумі 62000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Острівськ;

Неньковицькій сільській раді в сумі 55000 гривень на капітальний ремонт клубу (покрівлі), с.Неньковичі;

Серницькій сільській раді в сумі 33000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с.Серники, вулиця Центральна;

Річицькій сільській рада в сумі 73000 гривень в тому числі на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Привітівка вулиця Центральна в сумі 44000 гривень та придбання дитячого майданчика для с.Річиця в сумі 29000 гривень;

Борівській сільській раді в сумі 11000 гривень на реконструкцію мережі вуличного освітлення в с. Борове вул. Шкільна;

Перекальській сільській раді в сумі 29000 гривень на придбання дитячого майданчика для с. Перекалля.

1.8. Внести зміни та затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету       згідно з додатком 7.

1.9. внести відповідні зміни до районного бюджету на 2018 рік та подати на затвердження районній раді в установленому порядку.

1.10. Додатки 6, 7 з даного питання порядку денного є невід’ємною частиною протоколу.

Рекомендації постійної комісії додаються.

Головуючий,

Заступник голови постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики                                            П.В. Мельник

 

Секретар постійної комісії з питань

бюджетно-фінансової та податкової політики                                            С.Л. Димарчук

Додатки завантажити